גמר סל - ליגה נערות א' מחוזית, 209

10:57 14/04/2011

14 אפריל 2011

לכבוד

_____________


ג.א.נ.,

הנדון: גמר סל – ליגה נערות א' מחוזית, 209


יום רביעי 27/04/11 שעה
מכבי כרמיאל- מכבי חיפה 19:00

יום רביעי 04/05/11 שעה
מכבי חיפה- מכבי כרמיאל 18:30
 המשחקים ייערכו בשיטת משחקי בית וחוץ והמנצחת בסיכום שני המשחקים תעלה לליגה נערות א' לאומית. המנצחת בסיכום שני המשחקים היא הקבוצה אשר ניצחה בהפרש גבוה יותר בסיכום שני המשחקים. היו ההפרשים זהים בסיכום שני המשחקים, תשוחק ההארכה במשחק השני בין שתי הקבוצות עד להכרעה. הסתיים אחד מהמשחקים בשיויון, לא תשוחק ההארכה והקבוצה אשר ניצחה במשחק האחר, תוכרז כמנצחת ותעלה לליגה נערות א' לאומית.

 על הקבוצה המנצחת להודיע את תוצאת המשחק למחרת טלפונית או בפקס לאיגוד.

בכבוד רב,

נפתלי גושן
רכז הליגות