חוזר רשמי מס' 2 לעונת המשחקים 2014/15

11:26 02/07/2014
02 ביולי 2014

לכבוד

_______________


נכבדיי,

הנדון: חוזר רשמי מס' 2 לעונת המשחקים 2014/15

1. להלן מועדי פתיחת משחקי הליגות השונות:

ליגה לאומית גברים יום שלישי 21/10/14
ליגה ארצית גברים יום ראשון 26/10/14
ליגה א' גברים יום שלישי 28/10/14
ליגה ב' גברים יום רביעי 29/10/14
ליגה לאומית נשים יום שלישי 28/10/14
ליגה ארצית נשים ו-א' נשים יום חמישי 30/10/14
ליגה לאומית נוער יום שני 27/10/14
ליגה מחוזית וארצית נוער יום שני 27/10/14
ליגה לאומית נערים א' יום רביעי 29/10/14
ליגה נערים ארצית ומחוזית א' ו-ב' יום ראשון 26/10/14
ליגה נערים ב' לאומית יום רביעי 29/10/14
ליגה נערות א' לאומית ומחוזית יום ראשון 26/10/14
ליגה נערות ב' לאומית ומחוזית יום שלישי 28/10/14
ליגה לילדים יום חמישי 30/10/14
ליגה קט-סל א' בנים יום שלישי 28/10/14
ליגה קט-סל ב' בנים יום שלישי 04/11/14
ליגה ילדות יום רביעי 28/10/14
ליגה קט-סל בנות יום ראשון 26/10/14


2. להלן מועדי פתיחת משחקי הגביעים השונים:

גביע המדינה לגברים יום שני 06/10/14
גביע האיגוד לגברים יום ראשון 19/10/14
גביע ליגה ב' יום שני 20/10/14
גביע האיגוד לנשים יום שני 20/10/14
גביע המדינה לנוער יום שני 20/10/14


-1-

גביע האיגוד לנוער יום שני 20/10/14
גביע המדינה לנערים א' ו-ב' יום רביעי 22/10/14
גביע האיגוד לנערים א' יום ראשון 19/10/14
גביע המדינה לנערות א' יום ראשון 19/10/14
גביע המדינה לנערות ב' יום שלישי 21/10/14
גביע המדינה לילדים יום חמישי 23/10/14
גביע המדינה לילדות יום רביעי 22/10/14


3. להלן מועדי סיום ההעברות בליגות השונות:
 ליגה לאומית גברים וליגת על נשים:

יום שני 06/10/14 בשעה 13:00 בצהריים.

 יתר הליגות:

יום שלי שי 30/09/14 בשעה 13:00 בצהריים.


4. גם בעונה זו לא יהיו חייבים מאמנים להיות חברים בארגון המאמנים כתנאי
להוצאת כרטיס מאמן או כרטיס מדריך.
הוצאת התעודה לגבי המאמנים/מדריכים שאינם חברי ארגון המאמנים
תיעשה השנה ע"י ארגון המאמנים בעלות שתיקבע ע"י ארגון המאמנים
בשיתוף עם איגוד הכדורסל.
מאמנים שמבקשים להוציא כרטיס מאמן בלי להיות חברים בארגון
מתבקשים לפנות לארגון המאמנים .
ניתן להשיג את ארגון המאמנים במספרי הטלפון והפקס של איגוד הכדורסל.

5. להלן רשימת השחקנים והמאמנים שנותר להם לרצות בעונת 2014/15 עונש
משמעתי שהוטל ע"י בית הדין המשמעתי (כמובן שהעונש ייגרר ויהיה
בתוקף באם השחקן יעבור לקבוצה אחרת):


-2-


שחקנים:
רונן אוחיון(אליצור אופקים) 2 משחקים
אבי אסולין(הפועל גן רווה) משחק אחד
פאר תסי(מכבי פרדס חנה) עד לתאריך 27.3.15
שי סלים(ביתר אשדוד) 2 משחקים
הרץ דולב(בני הרצליה) 2 משחשקים
בווארני סאבר(הפועל פרדסיה) משחק אחד
ששון עוז(אליצור נתניה) 2 משחקים
יניב רואי(אליצור נתניה) 4 משחקים
יוני בריסק(אליצור נתניה) משחק אחד
ליש אורי(הפועל עמק יזרעאל) 2 משחקים
דימה מילר(מכבי חדרה) 5 משחקים
רמי ייבגני מרקוב(הפועל נצרת אורטודוקסי) 5 משחקים
אופק בן יאיר(מכבי בית דגן) 3 משחקים
עומרי ארביב(עלה יהוד) 3 משחקים
יוסי איתי(מכבי בית דגן) 5 משחקים
עומרי בן עמי(מכבי בית דגן) 5 משחקים

6. הנהלת איגוד הכדורסל בישיבתה מיום 1/7/14
אישרה את סמכויות ועדת חריגים לעונה הקרובה :
הקבוצות מתבקשות לא לפנות בבקשות שלא בסמכות ועדת חריגים שכן בקשות אלו לא ידונו כלל.

סמכויות ועדת חריגים יהיו כדלקמן:
מכסת העברות

בליגה נוער לאומית ,נערים א' לאומית,נערים א' ארצית וילדים א' לאומית יש הגבלת העברות לכל קבוצה
(2 בנוער ונערים ,3 בילדים א').
אין יותר לועדת חריגים סמכות לאשר כמות שחקנים מעבר למכסה.
לועדת חריגים יש סמכות לאשר בנוער 2 שחקנים מכיתה י"ב או 2 שחקנים מכיתה י"א.

ארכה להעברות והרשמות

לועדת חריגים יש סמכות להאריך את מועד ההעברות ומועד ההרשמות ב-10 ימים נוספים בליגות
לאומית נשים, ארצית גברים ונשים,א' גברים ונשים,ליגה ב',נוער,נערים,נערות,ילדים,ילדות קט סל.
לועדת חריגים יש סמכות לאשר העברות מליגת על גברים,לאומית גברים ועל נשים לשחקנים מעל
גיל 21 (התקנון לא מאפשר לשחקנים מהליגות המקצועניות לרדת במהלך העונה לליגות חובבניות
אלא רק אם הם פחות מגיל 21 שנה.)
-3-
אין לועדת חריגים סמכות לטפל בהרשמות והעברות בליגות המקצועניות :ליגת על גברים,ליגת על
נשים וליגה לאומית גברים שם העברות וההרשמות הם על פי התקנון ללא הקלות וחריגות.

שחקנים בהסגר

אין לועדת חריגים כל סמכות לטפל ברישום שחקנים שמסיימים הסגר, יש הרבה הגבלות מקצועיות שעשתה ועדה מקצועית וועדת נשים בנושא זה לכניסת שחקנים להסגר קטין ואין לועדת
חריגים כלל סמכות לטיפול בשחקנים שסיימו הסגר קטין.

הגשת בקשות

בקשות לועדת חריגים יכולים להגיש רק הקבוצות עצמם.
אין ועדת חריגים רשאית לדון בבקשות של שחקנים והורים אלא אם צורפה לבקשת השחקנים וההורים
גם בקשה מהקבוצה.
אין לועדת חריגים יותר סמכות לאשר שחקנים זרים קטינים אם הם לא נמצאים בארץ ולומדים בבית ספר ישראלי לפחות שנתיים.

חריגי גיל

אין לועדת חריגים סמכויות לדון ולאשר חריג גיל למעט פציעה בנוער לאומית בלבד שמאושרת ע"י הועדה הרפואית של האיגוד- לגבי יתר חריגי הגיל יש תקנון אוטומטי ואין חריגות ממנו.

שיתוף בנות במשחקי בנים

ועדת חריגים רשאית לאשר לשחקניות לשחק בליגה לקט סל בנים או בילדים רק בתנאי שהקבוצה
והשחקניות מגישים טופס תצהיר של איגוד הכדורסל לגבי השתתפות במשחקים נגד קבוצות עם שחקנים
דתיים. אין הגבלה לגבי כמות השחקניות בקבוצת בנים שועדת חריגים רשאית לאשר.


בכבוד רב,

נפתלי גושן
רכז הליגות-4-