אסיפה כללית שלא מן המניין 15 בדצמבר

11:41 27/11/2013

מצ"ב מכתב הזמנה + ייפוי כוח לאסיפה כללית שלא מן המניין ביום 15 דצמבר 2013

למכתב ההזמנה לחץ כאן

לייפוי הכוח לחץ כאן