תכנית חדשה לליגה נערות ב שרון

11:33 08/12/2008
                    
                                 07 דצמבר 2008
לכבוד                     

קבוצות ליגה נערות ב' - שרון


א.נ.,


הנדון : תכנית חדשה לליגה נערות ב' שרון: 111

בעקבות פירוק קבוצות נותרו בליגה רק 6 קבוצות.
הליגה תוכננה לשני סיבובים אך מאחר ומועצת ההימורים ומינהל הספורט במשרד החינוך נותנים הקצבות רק אם הקבוצות משחקות בליגה לפחות 18 משחקים, הרי ע"פ פרק 28 א' בתקנון משחקי האליפות תשונה תכנית הליגה והליגה תתנהל בארבעה סיבובים
סיבוב א' יערך כמתוכנן ויהיו שינויים בסיבוב ב' וסיבוב ג' :

סיבוב ב'
•    מחזורים מס' 8-11 ייערכו כמתוכנן ע"פ התכנית.
•    מחזור מס' 14 יוקדם וייערך ביום שלישי 27/01/09 באותם המגרשים ובאותן השעות.

להלן מועדים חדשים למשחקים במחזורים 12-13 :
"    מכבי רעננה תמר - הפועל טייבה: יום שלישי 20/01/09 שעה 19:30
"    הפועל טייבה - הפועל בנות טייבה: יום שלישי 30/12/08 שעה 18:30
"    הפועל מעגן מיכאל/זכרון - מכבי רעננה תמר: יום ראשון 18/01/09 שעה 18:30
"    הפועל בנות טייבה - מכבי רעננה: יום ראשון 11/01/09 שעה 18:30

סיבוב ג' וסיבוב ד'
להלן תוכנית חדשה לסיבוב השלישי והרביעי :

מחזור 1 : יום שלישי 10/02/09 שעה מחזור 6: יום שלישי 17/03/09 שעה
הפועל מעגן מיכאל/זכרון-מכבי רעננה תמר 18:00                  19:30
הפועל טייבה-הפועל בנות טייבה 18:30             18:30
מכבי רעננה-אליצור מכבי נתניה          19:30             18:00

מחזור 2 : יום שלישי 17/02/09 שעה     מחזור 7: יום ראשון 24/03/09 שעה
מכבי רעננה תמר-אליצור מכבי נתניה      19:30                  18:00
הפועל בנות טייבה-מכבי רעננה 18:30                 19:30
הפועל מעגן מיכאל/זכרון-הפועל טייבה      18:00                 18:30                                    .../2

-    2 -מחזור 3 : יום שלישי 24/02/09     שעה מחזור 8: יום שלישי 31/03/09שעה
הפועל טייבה-מכבי רעננה תמר 18:30                 19:30
מכבי רעננה-הפועל מעגן מיכאל/זכרון 19:30                  18:00
אליצור מכבי נתניה-הפועל בנות טייבה 18:00                 18:30
                                    


מחזור 4 : יום שלישי 03/03/09 שעה מחזור 9: יום חמישי 16/04/09 שעה
מכבי רעננה תמר-הפועל בנות טייבה 19:00              19:00
הפועל מעגן מיכאל/זכרון-אליצור מכבי נתניה19:00                  18:30
הפועל טייבה-מכבי רעננה         18:30                 19:30        

מחזור 5 : יום חמישי 12/03/09 שעה מחזור 10: יום שלישי 21/04/09שעה
מכבי רעננה-מכבי רעננה תמר 19:30         19:30
אליצור מכבי נתניה-הפועל טייבה      18:00                  18:30    
הפועל בנות טייבה-הפועל מעגן מיכאל/זכרון18:30                  18:00                                    בכבוד רב,

                                    נפתלי גושן
                                    רכז הליגות