עהל"ה עילבון-הישארות בלאומית נשים

13:46 10/07/2008
    
                        
                                    10 יולי 2008

לכבוד

עהל"ה עילבוןא.נ.,


הנדון: קבוצת נשים מס' 837 -
הישארות בליגה לאומית נשים

ע"פ תקנון האיגוד (פרק 53 ג' לתקנון משחקי האליפות) בעקבות הודעת מ.ס. אבן יהודה על ירידתה לליגה ארצית, קבוצת הנשים שלכם שירדה ליגה תישאר בליגה לאומית נשים ותשובץ בליגה זו בבית א' בעונת 2008/2009.

אנו מאחלים לכם הצלחה בליגה זו.

                                בכבוד רב,

                                נפתלי גושן
                                רכז הליגות