רבע גמר : גביע המדינה לגברים

15:23 09/01/2012


10 ינואר 2012

לכבודהנדון: רבע גמר: גביע המדינה לגברים
תוכנית מעודכנת

יום חמישי 12/01/12 שעה:

1. הפועל חולון - אליצור עירוני אשקלון: 19:00 (יום רביעי 11.01.12)- שידור ישיר בערוץ 1
2. הפועל גלבוע /עפולה- מכבי תל אביב: 19:35 – שידור ישיר בערוץ 5
3. מכבי אשדוד -מ.כ הבקעה: 20:45
4. הפועל ת"א/אוסישקין -מכבי ראשון לציון: 19:00- שידור ישיר בערוץ 1


- חצי גמר: יום שני 13.02.12(היכל הספורט "נוקיה" ת"א).

- גמר: יום חמישי 16.02.12(היכל הספורט "נוקיה" ת"א).

 כל קבוצה משחקת בגביע לפי תקנון הליגה שלה.
 כל קבוצה בליגת על שרשומים בה יותר מ-4 זרים חייבת להודיע לקבוצה היריבה ולאיגוד
הכדורסל בפקס או במייל עד יום לפני המשחק בשעה 16:00 מי הם 4 הזרים האמורים
להשתתף במשחק. אם הקבוצה לא מודיעה הרי במשחק רשאים לשחק אותם הזרים
ששיחקו בשמינית הגמר.

 להלן תזכורת לגבי תקנון הגביע:
הקבוצה האורחת תהיה זכאית לרכוש עד 10% מקיבולת האולם המאושרת ע"י
המשטרה ו/או על פי רישיון העסק וזאת מעבר ל-25 ההזמנות המגיעות לה על פי
התקנון.
על הקבוצה האורחת להודיע לקבוצה המארחת בכתב על רצונה ברכישת הכרטיסים
עד 48 שעות לפני תחילת המשחק עם העתק למנכ"ל איגוד הכדורסל בפקס .
הקבוצה המארחת תעביר לקבוצה האורחת את כמות הכרטיסים שאותם רכשה
הקבוצה האורחת, 48 שעות לפני תחילת המשחק.הכרטיסים יהיו בתשלום, בהתאם למחירים הקבועים של הקבוצה המארחת לכל עונת
המשחקים. עם זאת תהא הקבוצה רשאית להעלות את מחירם של הכרטיסים
במשחקים בעלי עניין מיוחד עד 15% ממחירם הרגיל - זאת עפ"י שיקולים של הנהלת
הקבוצה המארחת.

במקרה של קבוצה מארחת שאינה מוכרת כרטיסים במהלך העונה, תהא הקבוצה
המארחת רשאית למכור לקבוצה האורחת כרטיסים עפ"י נוהל זה במחיר שעד 30 ש"ח
לכרטיס.
הקבוצה המארחת תקצה לכל קבוצה 18 כרטיסי זירה ל-12 שחקנים ול-6 אנשי צוות שישבו על הספסל, על פי כרטיסי אישור זירה שינתנו ע"י הקבוצה המארחת.

חלוקת ההכנסות תהיה שווה בין הקבוצות לאחר ניכוי הוצאות.

1. הקבוצה הביתית אחראית לארגון המשחק.
לאחר המשחק תנכה הקבוצה המארחת מההכנסות את הוצאותיה לפי קבלות –
הדפסות כרטיסים ומודעות, תשלום לשופטים ולשופטי המזכירות, הוצאות שכירת
האולם במידה ויש כאלה, תשלום לסדרנים ולשוטרים במידה ויש. יתרת ההכנסה
תחולק שווה בשווה בין שתי הקבוצות.

2. הקבוצה האורחת זכאית לשים משקיפים ומפקחים מטעמה בשערי הכניסה למגרש
ובקופה על מנת לפקח על מכירת הכרטיסים וכניסת הקהל למגרש.

3. הקבוצה המארחת אחראית לחלוקת כרטיסי ההזמנה למשחק. היא חייבת לתת
לקבוצה האורחת 25 כרטיסי הזמנה ותהיה רשאית לחלק עד 100 הזמנות נוספות, זאת
מלבד ההזמנות שהיא חייבת לתת לאנשי איגוד הכדורסל ואיגוד השופטים וכניסה
חופשית לאנשי התקשורת ע"פ הנהלים הקיימים.

4. במידה והוצאות המשחק הן גבוהות מההכנסות, לא תשתתף הקבוצה האורחת
בהוצאות המשחק.

5. קבוצה לא רשאית למכור בכרטיסי המנוי שלה את משחקי הגביע. במנויים של הקבוצה
לא ייכללו משחקי גביע המדינה. במשחקי הגביע יימכרו רק כרטיסים בודדים שהוצאו
ע"י הקבוצה הביתית למשחק.

6. במידה ויהיו חילוקי דעות בין הקבוצות על חלוקת ההכנסות, ישמש מנכ"ל האיגוד
כבורר.

בכבוד רב,

נפתלי גושן
רכז הליגות