חצי גמר גביע האיגוד לנוער

16:31 22/01/2008
                        
                              22 ינואר 2008
לכבוד                 

_______________


א.נ.,


הנדון: חצי גמר : גביע האיגוד לנוער            

יום שני 17/3/08                    שעה
הפועל יואב צפית - אס"א זיו ירושלים        19:00
הפועל לב השרון - הפועל קרית טבעון        19:00

יום חמישי 20/3/08                    שעה
אס"א זיו ירושלים - הפועל יואב צפית        18:30
הפועל קרית טבעון - הפועל לב השרון        20:30


•    המשחקים ייערכו בשיטת משחקי בית וחוץ והמנצחת בסיכום שני המשחקים תעפיל למשחק הגמר. המנצחת בסיכום שני המשחקים היא הקבוצה אשר ניצחה בהפרש גבוה יותר בסיכום שני המשחקים. היו ההפרשים זהים בסיכום שני המשחקים, תשוחק ההארכה במשחק השני בין שתי הקבוצות עד להכרעה. הסתיים אחד מהמשחקים בשיויון, לא תשוחק ההארכה והקבוצה אשר ניצחה במשחק האחר, תוכרז כמנצחת ותעלה למשחק הגמר.
•    על הקבוצה המנצחת להודיע את תוצאת המשחק למחרת למזכירות האיגוד טלפונית או באמצעות הפקס.

                                בכבוד רב,

                                נפתלי גושן
                                רכז הליגות