חצי גמר - גביע האיגוד לגברים

16:20 22/02/2009
                        

                                       22 פברואר 2009

לכבוד                 

________________א.נ.,


הנדון: חצי גמר - גביע האיגוד לגברים, 163

"    הפעל משגב - הפועל כפר סבא: יום רביעי 04/03/09 שעה 20:00
"    מכבי פתח תקוה - הפועל אוסישקין: יום חמישי 05/03/09 שעה 20:00
"    הפועל כפר סבא - הפועל משגב: יוםרביעי 18/03/09 שעה 19:00
"    הפועל אוסישקין - מכבי פתח תקוה: יום חמישי 19/03/09 שעה 20:30


    המשחקים ייערכו בשיטת משחקי בית וחוץ והמנצחת בסיכום שני המשחקים תעפיל למשחק הגמר. המנצחת בסיכום שני המשחקים היא הקבוצה אשר ניצחה בהפרש גבוה יותר בסיכום שני המשחקים. היו ההפרשים זהים בסיכום שני המשחקים, תשוחק ההארכה במשחק השני בין שתי הקבוצות עד להכרעה. הסתיים אחד מהמשחקים בשיויון, לא תשוחק ההארכה והקבוצה אשר ניצחה במשחק האחר, תוכרז כמנצחת ותעלה למשחק הגמר.

    על הקבוצה המנצחת להודיע את תוצאת המשחק למחרת טלפונית או בפקס לאיגוד.


                                        בכבוד רב,
    
                                        נפתלי גושן
                                        רכז הליגות