ועדת חריגים

12:59 25/12/2013

ישיבת ועדת חריגים הקרובה תתקיים ביום ראשון 5/1/14 בשעה 14:00.