שינוי מיקום רישום – מחוז צפון

09:49 30/05/2012


29 מאי 2012


לכבוד

______________


ג.א.נ.,

הנדון: שינוי מיקום רישום – מחוז צפון


בהמשך לאמור בחוזר מס' 1, לגבי רישומים באיזור הצפון, החליט איגוד
הכדורסל להקל על הקבוצות ולקיים את הרישום ב-2 איזורים בצפון,
כדלקמן:


איזור חיפה
מיום ראשון (17/06/12) ועד יום שלישי (19/06/12) בין השעות 17:00 – 10:00
במלון "ליאונרדו" רח' דוד אלעזר, חיפה טלפון: 04-8508888
**(ולא כפי שפורסם עד 21/06/12).

איזור הצפון
מיום רביעי (20/06/12) ועד יום חמישי (21/06/12) בין השעות 17:00 – 10:00
במכללת משגב, כפר תעשיה משגב, פארק תעשיה תרדיון, בנין מכללת ריידמן טלפון: 04-6749202

**הרישום באיזור הדרום ייערך כמתוכנן, כפי שפורסם בחוזר רשמי מס' 1.
בכבוד רב,

נפתלי גושן
רכז הליגות