חוזר רשמי מספר 4

08:47 07/08/2011

7 אוגוסט 2011
לכבוד

_______________

נכבדיי,

הנדון: חוזר רשמי מס' 4 לעונת המשחקים 2011/2012

1 . החל מקבלת חוזר זה יהיה אפשר להוריד מאתר האינטרנט של האיגוד חלק מהטפסים.
לגבי טופסי העברה או השאלה שמחירם 150 ₪ - קבוצה שתשתמש בטופס שהורד מאתר
האינטרנט תהיה חייבת לשלם את מחיר הטופס בעת מסירת הטופס באיגוד הכדורסל.
יש להיכנס לאתר איגוד הכדורסל בפרק טפסים ( מסך ראשי -צד ימין)
ולאחר פתיחת המסך הפנימי יש ללחוץ על לינק של הטופס שאתם מבקשים להוריד מהאתר.
2. החל מעונה זו כל השחקנים יקבלו כרטיסי שחקן חדשים (כרטיס מגנטי) ולכן עם
מסירת הבדיקה הרפואית (עד שבוע לפני הליגה) יש לצרף לכל בדיקה גם את תמונת
השחקן.
במידה וקבוצה תאבד כרטיס ותרצה להוציא כרטיס חדש היא תחויב בסך של 20 ₪ לכל
כרטיס.
אגודות שבמהלך העונה יבצעו פעילות פנימית בתוך אגודתם כגון- אישור רשאי לליגה
נוספת באגודה או העברה פנימית בתוך האגודה,לא יקבלו כרטיס חדש אלא מדבקה
ועליכם להדביק את המדבקה בצד האחורי של כרטיס השחקן על הפס השחור.
נא בצעו בהקדם את רישומיכם ומסירת התמונות ונא לא לחכות לרגע האחרון.

3. תזכורת חשובה:
בהמשך לאמור בחוזר מס' 2 ובחוזר מס' 3 יש העונה שינוי משמעותי ביותר לגבי מועדי רישום וחידוש שחקנים בכל הליגות, תשומת לבכם כי יהיו שני מועדי הרשמה ותהיה תקופה מסוימת שתחל שבוע לפני כל ליגה ותסתיים לפני מחזור 5 של כל ליגה ובתקופה זו לא ניתן יהיה לרשום כלל שחקנים - גם לא חידושי שחקנים (בדיקות רפואיות) וגם לא שחקנים חדשים.
מועד א': עד שבוע לפני פתיחת הליגה: (בכל הליגות ללא יוצא מהכלל),למעט העברות שחקנים שיהיו כרגיל לפי התאריכים שפורסמו.
קבוצה שלא תרשום עד שבוע לפני פתיחת הליגה 8 שחקנים בגיל המתאים (שחקנים מגיל נמוך עם רשאי לא נכללים במכסה) לא תוכל לפתוח את העונה.
לועדת הליגה והגביע באישור היועץ המשפטי של האיגוד תהיה זכות במקרים חריגים לאפשר לקבוצה לרשום שחקנים עד 72 שעות לפני פתיחת הליגה.
קבוצה שלא תרשום את מינימום השחקנים לא תפתח את הליגה ותועמד לדין משמעתי ורק לבית הדין המשמעתי יהיה את שיקול הדעת האם לאפשר לקבוצה לשחק, עד מתי תקבל ארכה לרישום 8 השחקנים ומה גורל המשחקים שבינתיים לא התקיימו?, בכל מקרה לבית הדין המשמעתי ולאף גורם אחר באיגוד לא תהיה הזכות לאשר רישום ופעילות קבוצה עם פחות מ-8 שחקנים.
-1-מועד ב': המשך הרישומים יהיו החל ממחזור 5 של כל ליגה ועד למועד האחרון בכל ליגה וליגה הקבוע כיום בתקנון. בליגות בהם יש רישום כל העונה הרישום יהיה עד לסיום הליגה הסדירה בלבד.במשחקי גמר סל לא יתאפשר רישום (ניתן יהיה להגיש את הרישומים לאיגוד עם תום מחזור 4).
רישום מתייחס גם לשחקן חדש, גם לחידוש שחקן ע"פ בדיקה רפואית, וגם להשלמות בדיקות רפואיות לגבי העברות והשאלות שנמסרו באיגוד ביום האחרון להעברות.


(א) להלן מועד אחרון (מועד א') לרישום שחקנים חדשים/חידוש שחקנים בליגות השונות: (כולל הגשת בדיקות רפואיות).
ליגה לאומית גברים יום שלישי 04/10/11
ליגה ארצית גברים יום ראשון 02/10/11
ליגה א' גברים יום שלישי 04/10/11
ליגה ב' גברים יום שני 03/10/11
ליגת על נשים יום שני 10/10/11
ליגה לאומית נשים יום שלישי 04/10/11
ליגה ארצית נשים וא' נשים יום שלישי 04/10/11
ליגה לאומית נוער יום שני 10/10/11
ליגה מחוזית נוער יום שני 17/10/11
ליגה לאומית נערים א' יום ראשון 09/10/11
ליגה נערים מחוזית א' יום ראשון 16/10/11
ליגה נערים ב' יום ראשון 16/10/11
ליגה נערות א' לאומית ומחוזית יום ראשון 16/10/11
ליגה נערות ב' לאומית ומחוזית יום שלישי 18/10/11
ליגה לילדים יום חמישי 20/10/11
ליגה קט-סל א' בנים יום שלישי 18/10/11
ליגה קט-סל ב' בנים יום שלישי 25/10/11
ליגה ילדות יום רביעי 19/10/11
ליגה קט-סל בנות יום ראשון 16/10/11

(ב) להלן מועד ב' של רישום שחקנים חדשים וחידוש שחקנים בליגות השונות: (לפני מחזור 5 בכל ליגה).

ליגה לאומית גברים יום רביעי 02/11/11
ליגה ארצית גברים יום שני 31/10/11
ליגה א' גברים יום שני 02/11/11
ליגה ב' גברים יום חמישי 03/11/11
ליגת על נשים יום שלישי 08/11/11
ליגה לאומית נשים יום רביע 02/11/11

-2-

-
ליגה ארצית נשים וא' נשים יום ראשון 06/11/11
ליגה לאומית נוער יום שלישי 15/11/11
ליגה מחוזית נוער יום שלישי 22/11/11
ליגה לאומית נערים א' יום חמישי 10/11/11
ליגה נערים מחוזית א' יום שני 21/11/11
ליגה נערים ב' יום שני 21/11/11
ליגה נערות א' לאומית ומחוזית יום שני 21/11/11
ליגה נערות ב' לאומית ומחוזית יום רביעי 16/11/11
ליגה לילדים יום ראשון 20/11/11
ליגה קט-סל א' בנים יום רביעי 09/11/11
ליגה קט-סל ב' בנים יום רביעי 16/11/11
ליגה ילדות יום חמישי 17/11/11
ליגה קט-סל בנות יום שני 07/11/11


תשומת לבכם שבין תום מועד א' (שבוע לפני הליגה) לפתיחת מועד ב' (מחזור 5) לא ניתן יהיה כלל לרשום שחקנים חדשים או לחדש שחקנים בכל הקבוצות בכל הליגות.
4.רצ"ב כללי התנהגות באירועי הספורט כפי שנקבע בחוק הספורט של מדינת
ישראל – תקנות איסור אלימות בספורט.

כללי ההתנהגות באירוע ספורט, החלים על המשתתפים בו הם אלה:
1. אין לנקוט במעשי אלימות או לאיים פיזית או מילולית בתחומי מיתקן הספורט ובסביבותיו.
2. אין להיכנס לזירה לפני תחילתו, בשעת קיומו ועד בסמוך לאחר סיומו של אירוע ספורט.
3. אסורה הכנסת שתייה בבקבוקי זכוכית לתחומי מיתקן הספורט.
4. אסורה התבטאות גזענית או התבטאות אחרת שיש בה משום איום, השפלה או אלימות .
5. חובה לציית להוראות הסדרנים באירועי ספורט, למנהלי אירוע הספורט, למנהלי הביטחון ולשוטרים בתחומי מיתקן הספורט .
6. אסורה הכנסת חפץ אסור לרבות, כליי ירייה, חומר נפץ, חזיזים למיניהם, סכין או אולר וכיוצא באלה, אל תחומי מתקן הספורט.
7. יש להקפיד על ישיבה במקום המסומן בכרטיס הכניסה, ככל שסומן מקום כאמור.

-3-5. במסגרת התארגנות של איגוד הכדורסל לנושא שיפור המתקנים ועקב העברת סמכויות אישור האולמות והמגרשים מבחינה בטיחותית על-פי חוק הספורט ממשטרת ישראל למשרד התמ"ת וכן אפשרות להמציא דו"ח מדויק של האולמות/מגרשים למועצת ההימורים לנושא הקצבות לשיפור המתקנים -הינכם מתבקשים למלא בדייקנות את הטופס במצ"ב ולהחזיר אותו אלינו תוך 14 יום.
*לגבי הטופס: בעמודה של מיזוג אוויר ורישוי עסק עליכם לציין את המילים כן/לא.
*יש למלא בטופס זה גם מגרשים פתוחים, ואת כל יתר הפרטים במלואן.

בכבוד רב,

נפתלי גושן
רכז הליגות

-4-