קבוצות ליגה ארצית גברים

09:16 02/06/2015

1 ביוני 2015

לכבוד


קבוצות ליגה ארצית גברים

ג.א.נ.,

הנדון: הפועל חבל איילות –
ליגה ארצית גברים

בעונה זו תשתתף בליגה ארצית דרום גם קבוצת הפועל חבל איילות.

לקבוצות הליגה יש אפשרות בחירה לגבי משחקי החוץ בין יום ראשון בשעה
20:00 לבין יום שישי בשעה 14:00 בצהריים או משחק במוצאי שבת, לאחר צאת
השבת.

נבקשכם למלא את השובר המצורף ולהחזיר אלינו עד לתאריך 30/06/15.

קבוצה שלא תחזיר את השובר עד למועד הנ"ל, יקבע משחקה לפי שיקול ועדת
הליגה והגביע ולא ניתן יהיה לשנותו לאחר מכן.

לעומת זאת משחקי החוץ של הפועל חבל איילות ייערכו בימי ראשון בשעה 18:00
וזאת ע"מ להקל על הפועל חבל איילות בלוח הטיסות.בכבוד רב,

נפתלי גושן
רכז הליגות

העתק: הפועל חבל איילות
______________________________________________________


אנו קבוצת _____________________ מבקשים לקיים את משחק החוץ
שלנו ביטבתה בליגה ארצית גברים בימי שישי בשעה 14:00 בצהריים / יום שבת
(לאחר צאת השבת) / יום ראשון בשעה 20:00. (מחק את המיותר).


___________________ ___________________
חתימת ב"כ הקבוצה חותמת האגודה