חוזר רשמי מס' 1 לעונת המשחקים 2013/2014

10:44 27/05/2013
26 מאי 2013
לכבוד

_______________

נכבדיי,

הנדון: חוזר רשמי מס' 1 לעונת המשחקים 2013/2014

1. א. תקופת ההרשמות תחל ביום ראשון 02/06/13 ותסתיים ביום ראשון 30/06/13 בשעה 18:00.
משרדי איגוד הכדורסל יהיו פתוחים:
בימים ראשון – חמישי בין השעות 14:00 – 09:00
ובימי שלישי וחמישי אחה"צ גם בין השעות 18:00 – 16:00.

ב . הרישום ייעשה אך ורק במשרדי איגוד הכדורסל ולא במחוזות כפי שהיה בעונה שעברה.

ג. קרא חוזר זה בעיון ושמור עליו עד סיום עונת המשחקים. החוזר הינו לתועלתך.
מזכירות איגוד הכדורסל תשמח להבהיר לך כל סעיף אשר אינו ברור די צורכו.

ד. חוזר זה אינו בא במקום תקנון המשחקים, אלא להשלימו ולהבהיר לנציגי הקבוצה
את התהליכים השונים בהרשמת הקבוצות והשחקנים לעונת 2013/2014, כמו כן
להקל על נציגי הקבוצה בהכנת תקציב קבוצתם לעונת 2013/2014.

2. מבנה הליגות

להלן מבנה הליגות לעונת המשחקים 2013/2014:

ליגת על גברים ליגה נערים ב' לאומית
ליגה לאומית גברים ליגה נערים ב' מחוזית
ליגה ארצית גברים ליגה לנערות א' לאומית
ליגה א' גברים ליגה לנערות א' מחוזית
ליגה ב' גברים ליגה לנערות ב' לאומית
ליגה על נשים ליגה לנערות ב' מחוזית
ליגת לאומית נשים ליגה לילדים א' לאומית
ליגה ארצית נשים ליגה לילדים א' מחוזית
ליגה א' נשים ליגה לילדים ב'
ליגה לאומית נוער ליגה לקט סל בנים א'
ליגה ארצית נוער ליגה לקט סל בנים ב'
ליגה מחוזית נוער ליגה לילדות
ליגה לאומית נערים א' ליגה לקט סל בנות
ליגה ארצית נערים א'
ליגה מחוזית נערים א'


כללי
רצ"ב רשימת כל השחקנים לפי קבוצותיהם לעונת 2013/2014.
השחקנים שובצו בקבוצות בהתאם לגילם, ושחקנים אשר עברו את גיל קבוצתם הועברו אוטומטית לקבוצה בוגרת יותר, גם בעונה זו יונפקו כרטיסי שחקן מגנטיים.
אתם מתבקשים לשלוח תמונות פספורט לכל אותם שחקנים אשר לא צירפו תמונת פספורט
בעונה האחרונה.

בדיקות רפואיות
1. שר החינוך, התרבות והספורט התקין בהתאם לסמכותו את תקנות הספורט (בדיקות רפואיות) התשנ"ז - 1997 המחייבות את כלל הקבוצות הרשומות באיגוד.

2. עפ"י התקנות על כל השחקנים הרשומים באיגוד הכדורסל (בכל הליגות) המעוניינים לחדש רישומם וכן על שחקנים המעוניינים להירשם לראשונה באיגוד לבצע בדיקות רפואיות במכונים רפואיים מורשים אשר שמותיהם מפורטים בחוזר זה (בסוף החוזר).

3. קיימות שלוש בדיקות רפואיות שונות:

א. בדיקה תקופתית-אותה חייב לבצע כל שחקן לפני תחילת כל עונה.

ב. בדיקה גופנית כללית - אותה יש לערוך מדי שנתיים עד גיל 34 ומדי שנה מגיל 35 ומעלה.

ג. בדיקה ארגומטרית - אותה יש לערוך בשנה שבה הגיע השחקן לגיל 17, 23, 27, 32
ו- 34 ומדי שנה החל בשנתו ה- 35 של השחקן.

4. טפסי הבדיקות קבועים ונמצאים במכונים הרפואיים המורשים.

5. במשרדי האיגוד נמצא טופס הכולל את הצהרות השחקן והקבוצה וחתימת הרופא אשר המצאתו לאיגוד ממולא כדין הינה תנאי לרישום/חידוש רישום של השחקן באיגוד.

6. בהעדר אישור על ביצוע הבדיקות ואישור כשירות לא יתאפשר שיתופו של שחקן במסגרת פעילות איגוד הכדורסל.

7. המועד האחרון למסירת בדיקות רפואיות הוא עד שבועיים לפני פתיחת משחקי הליגה בהם משתתף השחקן.

8. לא ניתן להעביר בדיקות רפואיות בפקס או במייל – יש להעביר את הבדיקות המקוריות בלבד לאיגוד.

9. את רשימת המכונים המורשים ניתן לראות באתר משרד הבריאות:
יש להיכנס לאתר לפי הכתובת הנ"ל:
www.old.health.gov.il
לאחר מכן:
משרד הבריאות

יחידות המשרד

אגף לרישוי מוסדות ומכשירים רפואיים

תחנות לרפואת ספורט

לחיפוש תחנות לרפואת ספורט

3. נוהל הרשמת קבוצה למשחקי ליגה

א. כללי

רישום קבוצה לעונת המשחקים 2013/2014 תאושר רק באם תמציא הקבוצה יחד עם ההרשמה לפחות 8 (שמונה) חידושים של שחקני הקבוצה אותם מבקשת הקבוצה לחדש לאותה עונה ואם סילקה האגודה, לה משתייכת הקבוצה, את כל חובותיה הכספיים לאיגוד הכדורסל ו/או לאחת הקבוצות על פי החלטת מוסדות האיגוד, סכום חובכם לאיגוד יישלח במכתב נפרד, עליכם לשלם את הסכום במשרדי האיגוד. ללא תשלום החוב לא תתקבל הרשמת הקבוצה.

בעונה זו תהיה הקפדה על כך שהקבוצות ירשמו בכל קבוצה לפחות 8 שחקנים בגיל המתאים (שחקני גילאים "רשאי" נחשבים במניין 8 השחקנים) במידה וקבוצה לא תרשום 8 שחקנים מחודשים עם בדיקות רפואיות, רישומה לליגה יבוטל והיא לא תוכל להשתתף במשחקים.
מנהלת החשבונות של האיגוד תקבל קהל לבירור חשבונות בין התאריכים
31/07/13 – 01/06/13 כל יום בבוקר בשעות 08:30- 14:00 (למעט יום ו').

"אגודה אשר תרשום ו/או תשתף קבוצות בליגה כלשהי מחוץ לאיגוד הכדורסל או בליגות אזוריות כלשהן, במישרין או בעקיפין, ללא אישור מראש מאיגוד הכדורסל, לא תוכל לרשום ולשתף קבוצות אחרות של אותה אגודה במסגרת איגוד הכדורסל, בכל ליגה שהיא (כולל בליגות בוגרים/ות, נוער ונערים/ות). נציג אותה אגודה לא יוכל להיות חבר במגרת מוסדות איגוד הכדורסל (חבר הנהלה או חבר בוועדות האיגוד)".

קבוצה, בליגת-על גברים נשים ולאומית נשים וגברים, לא רשאית לרשום בשורותיה יותר מ-15 שחקנים.
קבוצה ביתר הליגות לבוגרים לא תהא רשאית לרשום בשורותיה יותר מ- 20 שחקנים. קבוצה בליגה נשים (למעט ליגת על ולאומית), נוער, נערים ונערות א' לא תהא רשאית לרשום לשורותיה יותר מ- 25 שחקנים.

כל קבוצה בליגת-על גברים וליגה לאומית גברים חייבת להפעיל בפועל מחלקת נוער מלאה עם קבוצה אחת לפחות בכל גיל (נוער, נערים, ילדים וקט-סל).
כל קבוצה בליגת-על נשים חייבת להפעיל בפועל גם קבוצה בליגה נערות א' או נערות ב'.
קבוצה בליגת-על נשים שלא תמלא אחר החלטה זו, יוטל עליה היטל כספי בסך של 50,000 ₪ וסכום זה יחולק בין קבוצות ליגת-על נשים.
שחקנים שכרטיסם לא יחודש בעונה מסוימת, יהיו חופשיים בתום אותה עונה ויהיו רשאים להירשם לכל קבוצה שהיא בעונה שאחריה.
קבוצה, מלבד קבוצה מליגת על גברים ונשים, לאומית גברים רשאית לבטל הרשמת שחקנים
מרשימת שחקניה שלא השתתפו במשחקים או שלא נרשמו בטפסי המשחקים עד 3
שבועות לפני תחילת משחקי סיבוב ב' בליגה בה היא משתתפת.
קבוצה בליגת על גברים ונשים, לאומית גברים רשאית לבטל הרשמת שחקנים עד סיום מועד ב' של ההעברות בהסכמת השחקנים בכתב בלבד (גם שחקנים שהשתתפו במשחקים).
על כל קבוצה למלא בטופס הרשמת הקבוצה כתובת מדוייקת של האולם והמגרש הביתי שלה. על הכתובת לכלול: שם הרחוב, מספר הבית ושם האולם/מתנ"ס/בית ספר וכד'.

תשומת ליבכם: גם בעונה זו יוטלו קנסות כספיים על קבוצות שתתפרקנה לאחר הרשמתן.
הקנס יהיה הדרגתי באגודות שתפרקנה יותר מקבוצה אחת. בעונת 2013/2014 הקנסות
לפירוק קבוצה יהיו: קבוצה ראשונה באגודה 630 ש"ח. על כל קבוצה נוספת באגודה יגדל
הקנס ב-140 ש"ח. התשלום יבוצע תוך 30 יום מהיום בו הודיעה האגודה על הפירוק.
קבוצה בליגה ארצית גברים, א' גברים, לאומית וארצית נוער, לאומית וארצית נערים, לאומית נשים, ארצית נשים, לאומית נערות א' ולאומית נערות ב' שתודיע על פירוק פחות מ-14 יום לפני פתיחת הליגה בה היא אמורה לשחק באותה עונה - תיקנס בקנס כפול.

קבוצות ששיחקו בעונה שעברה ואינן מחדשות את רישומן באיגוד, מתבקשות להודיע על
כך לאיגוד בפקס או במייל.

ב. קבוצה אשר שיחקה בעונת 2012/2013 במסגרת האיגוד
מצורף לחוזר זה "טופס רישום קבוצה", טופס זה יש למלא בקפידה בהתאם להנחיות הכתובות בו. נציג הקבוצה אשר לא ירשום קבוצתו לעונת 2013/20143 בין התאריכים 01/06/13 – 30/06/13, לא תיכלל קבוצתו במסגרת תוכנית המשחקים. הקבוצות מתבקשות להקפיד על מילוי כתובתם, כולל מיקוד, מספר פקס בטופס הרשמת הקבוצה ומספר טלפון נייד.

הערות: 1. טופס הרישום הינו לקבוצה אחת בלבד, אין לרשום שתי קבוצות על טופס אחד.

2. בטופס ההרשמה חובה על האגודה למלא את הסעיף הקובע אם האגודה היא עמותה או לא. אם כן - יש למלא בטופס מספר העמותה במידה ולא יש לציין תחת רישום העמותה של המרכז.

3. קבוצה ששיחקה בעונת 2012/2013 בליגה לנערים ורוצה להירשם העונה לליגה לנוער נחשבת כקבוצה חדשה באיגוד ותקבל מספר מחשב חדש וכך גם לגבי קבוצת ילדים וילדות הרוצה להירשם לליגה לנערים וקבוצת קט-סל הרוצה להירשם לליגה לילדים וילדות. על הקבוצה הנ"ל יחולו ההוראות המפורטות בחוזר זה מלבד טופסי הרשמה חדשים לשחקנים. שחקנים הרשומים בעונת 2012/2013 באיגוד לא צריכים למלא מחדש טופס הרשמת שחקן.

ביטוח
על פי חוק הספורט ותקנות משרד החינוך חובת האגודות לבטח את ספורטאיהם על פי התנאים המופיעים בחוק הספורט, איגוד הכדורסל על פי התקנון בהסתמך על חוק הספורט מחייב את האגודות בהליך הביטוח. אגודה שלא תוכיח ביטוח שחקניה לא תוכל לפתוח במשחקי הליגה והגביע, על כל קבוצה להודיע בטופס הרשמתה לליגה את שם החברה המבטחת.
על כל קבוצה או אגודה לשפות את איגוד הכדורסל בפוליסת הביטוח שהיא מחויבת ע"פ החוק.ג. קבוצה אשר לא שיחקה בעונת 2012/2013 במסגרת איגוד הכדורסל
אגודה או קבוצה אשר בעונת המשחקים 2012/2013 לא היתה רשומה באיגוד הכדורסל בישראל ומעוניינת להירשם כחברה באיגוד הכדורסל בישראל לעונת המשחקים 2013/2014 חייב נציגה להגיש למזכירות האיגוד את המסמכים הבאים:

1. בקשה בכתב חתומה על ידי באי כוח האגודה/קבוצה בצירוף חותמת האגודה (טופס סיפוח) וטופס רישום קבוצה.

2. פרטיכל של האסיפה הכללית או של המוסד המוסמך של האגודה/קבוצה שבו התקבלה החלטה להתקבל לאיגוד הכדורסל בישראל.

3. שני עותקים של תקנון האגודה/קבוצה אם אינה מסונפת לעמותה הרשומה כבר באיגוד.
4. מספר ותאריך הרישום בממשלה של האגודה/קבוצה או של העמותה אליה היא מסונפת, כולל האישורים המתאימים ממשרד הפנים.

5. רשימת חברי ועד האגודה/קבוצה וכתובותיהם.

6. 12 טפסי "בקשה להרשמת שחקן" ממולאים כחוק, בצירוף תעודות זהות של השחקנים ותמונות השחקנים (בגב כל תמונה עליכם לרשום את שם השחקן בבירור ומספר תעודת זהות).

7. ללא 12 טפסי "הבקשה להרשמת שחקן" ממולאים כחוק, לא תתקבל הרשמת השחקן.

8. נציג הקבוצה חייב לקנות במשרדי האיגוד את קובץ התקנונים ואת חוקת הכדורסל.

9. אישור מרכז הספורט בו היא חברה (הפועל, מכבי, בית"ר, אליצור, אס"א, עצמה).

10. ערבות בסך של 3,570 ש"ח (צ'ק בנקאי או מזומן).


ד. קבוצה אשר בעונת 2012/2013 פורקה או התפרקה
קבוצה אשר בעונת המשחקים 2012/2013 פורקה על ידי הנהלת איגוד הכדורסל או הודיע נציגה על פירוק הקבוצה ומעוניינת לשחק בעונת המשחקים 2013/2014 במסגרת איגוד הכדורסל, חייב נציג הקבוצה למלא "טופס רישום קבוצה" ולהמציאו למזכירות האיגוד בצירוף 12 טופסי "הרשמת שחקן" חתומים כחוק ובצירוף תעודות זהות של השחקנים ותמונות השחקנים.
על הקבוצה יחולו ההוראות המפורטות בסעיף 3 ג' דלעיל.

4. הרשמת שחקנים
סימוכין ראה תקנון משחקי הליגה בכדורסל סעיף 5:

א. שחקן יכול להיות רשום באגודה אחת בלבד.

ב. חידוש הרשמת שחקן אשר בעונת המשחקים 2012/2013 היה רשום בקבוצה כל שהיא, יכולה קבוצתו לחדש את הרשמת השחקן החל מ-02/06/13.

ג. רישום שחקן חדש
אגודה או קבוצה הרוצה לשתף בשורותיה שחקן/אזרח ישראל/אשר לא רשום באיגוד הכדורסל חייבת למלא טופס "בקשה להרשמת שחקן" של איגוד הכדורסל, טופס זה יתקבל על ידי מזכירות האיגוד אך ורק אם ימולא כראוי.
נציג הקבוצה/אגודה חייב עם הגשת הבקשה לרשום השחקן להציג תעודת זהות של השחקן או כל תעודה ממשלתית אחרת בה מופיע מס' תעודת זהות. העדר הפרטים יגרום להחזרת הבקשה לבעליו והאחריות לאי הרשמת השחקן, תחול על האגודה/קבוצה המבקשת לרשום בשורותיה את השחקן, במידה ודבר זה כרוך במועד או בתאריך פתיחת משחקי עונת 2013/2014.

רישום שחקן חדש בליגת על נשים, בליגה לאומית גברים ונשים ייערך עד שבוע ימים מתאריך שנקבע על ידי האיגוד לתחילת משחקי הליגה אליהם יירשם השחקן.

השנתון הנמוך ביותר להשתתפות שחקניות בליגה לאומית נשים, ארצית נשים וליגה א' נשים יהיה שנתון 1998. שחקניות הרשומות בליגה נערות ב' תוכלנה לקבל אישור רשאי לשחק בליגה ארצית וליגה א' נשים רק בתנאי שהן נולדו בשנת 1998.
שחקניות שנולדו בשנים 1999 ו-2000 וקטנות משנים אלה לא תוכלנה כלל להירשם ולשחק בליגה לאומית נשים, ארצית נשים או בליגה א' נשים.

רישום שחקן חדש בליגה ארצית, א' ו-ב' גברים ייערך עד שלושה שבועות לפני התאריך שנקבע על ידי האיגוד לפתיחת סיבוב ב' של הליגה. השחקן יוכל להשתתף במשחקי הליגה רק לאחר קבלת כרטיס השחקן.
על אף האמור לעיל, יוכלו שחקנים בליגות לנשים (למעט ליגת על ולאומית) נוער, נערים, נערות, ילדות, ילדים, קט-סל להירשם בכל תקופת העונה (לא כולל משחקי גמר סל) ויוכלו להשתתף מיד לאחר שקיבלו את כרטיס השחקן ממזכירות האיגוד (בתנאי שקבוצתם לא רשמה עדיין 25 שחקנים).
בכל מקרה של הצגת תעודת זהות יש להציג תעודה מקורית לא צילום.
לא יתקבלו טפסי הרשמת שחקן בפקסימיליה - יש להעביר לאיגוד במועד את הטופס המקורי.

ע"פ הוראת בית הדין המשמעתי הרי כל מסמכי ההרשמה המוגשים לאיגוד (צילום תעודת זהות או צילום תעודת לידה) יישארו ברשות האיגוד ולא יוחזרו לקבוצות.

ד. רישום שחקן מתאזרח (עולה חדש עפ"י חוק השבות)
שחקן אשר הוכיח שהגיש בקשה לקבלת אזרחות לפני המועד שנקבע להרשמת שחקנים באותה עונה לאותה ליגה ושבקשת ההרשמה הוגשה למשרדי האיגוד לפני תום המועד לרישום שחקנים לאותה ליגה באותה עונה, יוכל להירשם באיגוד הכדורסל, אבל יקבל את כרטיס השחקן רק לאחר שימציא למשרדי האיגוד תעודה של משרד הפנים המעידה על אזרחותו הישראלית לפי חוק התאזרחות תשי"ב 1952 (סעיף 15). דוגמא של תעודת האזרחות אשר על השחקן להמציא למשרדי האיגוד מצורפת בזאת.

מ ד י נ ת י ש ר א ל

חוק האזרחות תשי"ב 1952 / סעיף 15 /
תעודה המעידה על אזרחות ישראלית

תעודת זהות מס' ________________
אני מאשר בזה כי מר/ת _______________ שנולד/ה ב_____________
ביום _____________ הוא/היא אזרח ישראלי לפי סעיף ____________
לחוק האזרחות תש"ב 1952.
________________________ ______________________
מקום / תאריך / חותמת מנהל הלשכה לעליה ומרשם


בנוסף לכך, הרי לשם הרשמת שחקן עולה על פי חוק השבות, על הקבוצה לצרף להרשמתו גם שחרור בינלאומי מההתאחדות בה הוא שיחק. כמו כן, על השחקן המתאזרח להמציא בעת הרשמתו תשלום של 3860 ש"ח וכן צילום דרכון ישראלי, צילום דרכון זר וטפסים נוספים שתקבלו במשרדי האיגוד.
שחקן בליגת על גברים ונשים ולאומית גברים ונשים יוכל להירשם בקבוצתו או לעבור מקבוצה לקבוצה אחרת בליגת על גברים ונשים ולאומית גברים ונשים גם בתנאי שעמד בהוראות חוק שירות הביטחון תשי"ב 1952 (נוסח משולב) והביא אישור מתאים לכך מרשויות צה"ל.
קבוצה מליגת על גברים ונשים וליגה לאומית גברים ונשים המבקשת לרשום בשורותיה שחקן אשר לא עמד בתנאי הוראות חוק שירות הביטחון תשי"ב 1952 (נוסח משולב) כאמור לעיל תוכל לעשות זאת אך ורק במסגרת השחקנים הזרים המותרים לה עפ"י התקנון.

ה. רישום שחקן מוקפא (ליגת על גברים ונשים, לאומית גברים ונשים)
(שחקנים הרשומים באיגוד הכדורסל והשוהים בחו"ל) קבוצה רשאית לחדש את כרטיסי השחקן של השחקנים השוהים בחו"ל מעל 6 חודשים בליגת על גברים ונשים ולאומית גברים בתנאים כדלהלן:

1. הקבוצה הכריזה על שחקן זה כשחקן מוקפא והפקידה את כרטיס השחקן במזכירות איגוד הכדורסל ושילמה סך של 640 ש"ח.

2. שחקן שחזר ארצה לפני מחזור 4 - סיבוב א' של משחקי הליגה, יחודש כרטיסו ויוכל לשחק מיד.

3. למרות הנ"ל יוכל שחקן להשתתף במשחקי הליגה ממחזור 5 של סיבוב א' בתנאי שישהה בארץ 60 יום לפני שיתופו במשחק הראשון של קבוצתו.

4. שחקנים השוהים בחו"ל מעל תקופה של שישה חודשים ואשר קבוצותיהם לא יכריזו עליהם שחקנים מוקפאים, תבוטל הרשמתם באיגוד הכדורסל והם יוכלו להירשם כשחקנים חדשים בכל קבוצה עונה לאחר מכן.

5. שחקן מוקפא חייב להופיע בתחילת העונה ברשימת השחקנים של קבוצתו. שחקן מוקפא באיגוד שלא הופיע ברשימת השחקנים בקבוצתו בתחילת העונה, תבוטל הרשמתו.

ו. הרשמת שחקני נוער, נערים, ילדים, ילדות, נערות וקט-סל
(א)1. לקבוצות הנוער אפשר לרשום שחקנים אשר נולדו ביום 01/01/96 ואחרי תאריך זה וכן ילידי דצמבר 1995 ללא הגבלה.

הערה: אגודה אשר לה מספר קבוצות או קבוצה בליגה לבוגרים והמבקשת לאפשר לשחקן קבוצת הנוער לשחק גם בקבוצת הבוגרים, חייבת בזמן הרשמת השחקן לקבוצת הנוער לציין במפורש כי שחקן מסוים זה ישתתף בעונת המשחקים 2013/2014 גם במשחקי קבוצה (שם ומס' הקבוצה) המשחקת בליגה (לציין הליגה). פרטים אלו יוטבעו על כרטיס השחקן בליגה לנוער, רישום זה על כרטיס שחקן הנוער יאפשר לו לקחת חלק במשחקי הקבוצה הבוגרת של אגודתו. שחקן נוער שלו חותמת "רשאי לשחק בבוגרים", ייחשב ברשימת 25 שחקנים של קבוצת הנוער בלבד ולא ייחשב ברשימת השחקנים של קבוצת הבוגרים. שחקן נוער יוכל להשתתף במשחקי הבוגרים של אגודתו רק בתנאי שגילו מעל 14 שנה. הקבוצה חייבת להודיע לאיגוד על רצונה באישור לשחקן הנוער לשחק בבוגרים ע"ג טופס רשימת השחקנים של הקבוצה.

(א)2. לקבוצות נערים א' אפשר לרשום שחקנים אשר נולדו ביום 01/01/98 ואחרי תאריך זה, וכן ילידי דצמבר 1997 ללא הגבלה.
לקבוצת נערים ב' ניתן לרשום שחקנים אשר נולדו ביום 01/01/99 ואחרי תאריך זה וכן ילידי דצמבר 1998 ללא הגבלה.
קבוצה לא תהא רשאית לרשום בשורותיה יותר מ- 25 שחקנים.
שחקן נערים יוכל להשתתף במשחקי קבוצה בוגרת נוספת של אגודתו (בוגרים או נוער), רק בתנאי שגילו מעל 14 שנה.
הקבוצה חייבת להודיע לאיגוד על רצונה באישור לשחקן נערים לשחק בבוגרים או בנוער על גבי טופס רשימת השחקנים של הקבוצה.
שחקן קבוצת נערים ב' אינו רשאי לשחק גם בנערים א'.

(א)3. לקבוצות ילדים א' אפשר לרשום שחקנים אשר נולדו ביום 01/01/2000 ואחרי תאריך זה וכן ילידי דצמבר 1999 ללא הגבלה.
לקבוצות ילדים ב' אפשר לרשום שחקנים אשר נולדו ביום 01/01/2001 ואחרי תאריך זה וכן ילידי דצמבר 2000 ללא הגבלה.
קבוצה המשחקת בליגה לילדים תוכל לרשום בשורותיה שחקנים ללא הגבלה במספר.
רשמה קבוצת ילדים בשורותיה למעלה מ- 30 שחקנים, יחולו על 30 השחקנים הראשונים ברשימה הנמצאת באיגוד הכדורסל כל הוראות תקנון משחקי האליפות בקשר לשחרור השחקנים. קבוצת ילדים רשאית לשנות את סדר רישום השחקנים בשורותיה באיגוד הכדורסל עד שבוע לפני פתיחת עונת המשחקים.
אותם שחקנים המופיעים ברשימת השחקנים של קבוצת הילדים באיגוד הכדורסל החל מהמקום ה- 31 והלאה, יהיו זכאים לשחרור אוטומטי בסיום כל עונת המשחקים אם לא ישותפו במשך העונה שהסתיימה באף משחק רשמי (ליגה וגביע) של קבוצתכם.
חובת ההוכחה על שיתוף שחקן כנ"ל במשחק רשמי תחול על הקבוצה בה הוא רשום.
שחקן ילדים יוכל להשתתף במשחקי קבוצת הנערים של אגודתו בתנאי שגילו מעל 12
שנה, וקבוצה חייבת להודיע לאיגוד על רצונה באישור לשחקן הילדים לשחק גם בנערים
על גבי טופס רשימת השחקנים של הקבוצה.
שחקן בליגה ילדים ב' לא יוכל במקביל לשחק גם בילדים א' לא ניתן לשתף
ילדות/בנות כלל בליגה לילדים.

(א)4. לקבוצות קט סל בנים א' אפשר לרשום שחקנים אשר נולדו ביום 01/01/2002 ואחרי תאריך זה וכן ילידי דצמבר 2001 ללא הגבלה. בליגה זו ישחקו בהרכב של 4 שחקנים X 4 שחקנים במגרש.
לקבוצות קט סל בנים ב' אפשר לרשום שחקנים אשר נולדו ביום 01/01/2003 ואחרי תאריך זה וכן ילידי דצמבר 2002 ללא הגבלה. בליגה זו ישחקו בהרכב של 4 שחקנים X 4 שחקנים במגרש.
שחקן הרשום בקבוצת קט-סל לא יוכל ליטול חלק במשחקי קבוצות הנוער והנערים של קבוצתו.

תשומת ליבכם:
בליגה קט-סל בנים לא ניתן לשתף ילדות/בנות כלל.
שחקן קט-סל בנים יוכל להשתתף במשחקי קבוצת הילדים של אגודתו.
קבוצה חייבת להודיע לאיגוד על רצונה באישור לשחקן הקט-סל לשחק גם בילדים על
גבי רשימת השחקנים של הקבוצה, פרטים אלו יוטבעו על כרטיס השחקן בליגה לקט-
סל. שחקן בליגה קט-סל ב' לא יוכל במקביל לשחק גם בקט-סל א'. שחקנית המשחקת
כחריגה בליגה קט סל בנים אינה יכולה לשחק גם בקבוצת ילדות.

(א)5. לקבוצות נערות א' אפשר לרשום שחקניות אשר נולדו ביום 01/01/96 ואחרי תאריך זה וכן ילידות דצמבר 1995 ללא הגבלה. קבוצה לא תהא רשאית לרשום בשורותיה יותר מ- 25 שחקניות.
אגודה אשר לה קבוצת נערות א' והמבקשת לאשר לשחקנית קבוצת הנערות לשחק גם בקבוצת הבוגרות, חייבת בזמן הרשמת השחקנית לקבוצת הנערות לציין במפורש, כי שחקנית מסויימת זו משתתפת בעונת המשחקים 2013/2014 גם במשחקי קבוצה (שם ומס' קבוצה) המשחקת בליגה (לציין ליגה). פרטים אלו יוטבעו על כרטיס השחקן הרשום בליגה לנערות.

(א)6. לקבוצות נערות ב' אפשר לרשום שחקניות אשר נולדו ביום 01/01/98 ואחרי תאריך זה וכן ילידות דצמבר 1997 ללא הגבלה.
אגודה אשר לה קבוצת נערות ב' והמבקשת לאשר לשחקנית קבוצת נערות ב' לשחק גם בקבוצת נערות א' או בקבוצת נשים, חייבת בזמן הרשמת השחקנית לקבוצת נערות ב' לציין במפורש, כי שחקנית מסוימת זו משתתפת בעונת המשחקים 2013/2014 גם במשחקי קבוצה (שם ומס' קבוצה) המשחקת בליגה (לציין ליגה). אין הגבלת רישום
בכמות השחקניות בקבוצת נערות ב'.

(א)7. לקבוצות ליגה ילדות אפשר לרשום שחקניות אשר נולדו ביום 01/01/2000 ואחרי
תאריך זה וכן ילידות דצמבר 1999 ללא הגבלה. אגודה אשר לה קבוצת ילדות
והמבקשת לאשר לשחקנית קבוצת הילדות לשחק גם בקבוצת נערות ב' חייבת בעת
הרשמת השחקנית לקבוצת הילדות לציין במפורש, כי שחקנית מסויימת זו משתתפות
בעונת 2013/14 גם במשחקי קבוצת (שם ומספר קבוצה) המשחקת בליגה (ציון ליגה).

(א)8. לקבוצת ליגה קט סל בנות אפשר לרשום שחקניות אשר נולדו ביום 01/01/2002 ואחרי
תאריך זה וכן ילידות דצמבר 2001 ללא הגבלה. אגודה אשר לה קבוצת קט סל בנות
והמבקשת לאשר לשחקניות קבוצת הקט סל לשחק גם בקבוצת הילדות חייבת בעת
הרשמת השחקניות לקבוצות הקט סל לציין במפורש, כי שחקנית מסויימת זו משתתפת
בעונת 2012/13 גם במשחקי קבוצת (שם ומספר קבוצה) המשחקת בליגה (ציון ליגה).

ב. גם בעונה זו, יהיו באיגוד הכדורסל ליגות לקט סל וילדים לכל שנתון בנפרד. התנאי להקמת
ליגה בכל שנתון הוא לפחות 5 קבוצות באותו אזור.
אם לא יירשמו לפחות חמש קבוצות לליגה הרי שהקבוצות שירשמו יצורפו לליגה הבוגרת יותר,
או שיצורפו למחוז מרוחק יותר בגילם.

בעת ההרשמות לליגה הינכם מתבקשים לציין על גבי טופס הרשמת הקבוצות בליגה נערות,
קט סל וליגה ילדים את שנתון השחקנים, כלומר לרשום בטופס כדוגמא:
ליגה נערים א' ילידי 1998, ליגה נערים ב' ילידי 99.

ליגה נערות א' 96-97, ליגה נערות ב' 98-99, ליגה ילדים א' ילידי 2000, ליגה ילדים ב' ילידי
2001, ליגה קט סל א' ילידי 2002, ליגה קט סל ב' ילידי 2003 וכו', זאת כדי למנוע בעיות
בשיבוץ הקבוצות.

ג. גם בעונה זו ניתן יהיה בליגה נוער, נערים, נערות וילדים להוסיף מספרים על גופיות השחקנים
מלבד המספרים הקיימים (המספרים 4-15) גם את: 21,22,23,24,25.
בליגה לקט סל מותר לשחק גם עם גופיות במספרים : 21-25, 31-35, 41-45, 51-55.
בליגה ארצית גברים ונשים, לאומית נשים, ליגה א' גברים וליגה ב' גברים ניתן לשחק רק עם
מספרים מ-4 ועד 15.


ד. בליגות על גברים, על נשים, לאומית גברים, לאומית נוער ולאומית א' נערות חייבות כל
הקבוצות להדפיס על גב הגופיה (מעל המספר) את שם המשפחה ל השחקן.

ה. הגבלות העברות בליגה נוער לאומית, נערים א' לאומית וילדים א' לאומית
להלן התקנון לגבי הגבלת ההעברות בליגות נוער לאומית, נערים א' לאומית, וילדים א'
לאומית:

1) בליגה לאומית נוער תוכל כל קבוצה להעביר לשורותיה 2 שחקנים - אחד בשנתון
בכיר (יליד 1996) ואחד בשנתון צעיר (יליד 1997).

2) בליגה לאומית א' נערים וארצית א' נערים תוכל כל קבוצה לבצע 2 העברות בלבד.

3) בליגה ילדים א' לאומית תוכל כל קבוצה לבצע 3 העברות בלבד.

4) בליגה נוער ארצית ומחוזית, נערים א' מחוזית, נערים ב' לאומית ומחוזית, ילדים א'
מחוזית, ילדים ב' וקט סל לא יהיו הגבלות העברות.

5) מגבלת ההעברות היא לכל העונה ולא לתקופת העברות אחת.
ניתן לגרור העברות מתקופה לתקופה.
השאלת שחקן נחשבת במניין כמות ההעברות. שחקן שסיים הסגר קטין ונרשם כשחקן
חדש יחשב במניין ההעברות. שחקן חדש שלא היה רשום בקבוצה כלשהיא בעונה
הקודמת, לא ייחשב במניין ההעברות.
שחקן שכבר עבר בתקופת ההעברות הראשונה של העונה יוכל לעבור גם בתקופת
ההעברות השנייה רק לליגה נמוכה יותר ולא לאותה הליגה.
במקום השחקן שעזב לא תוכל קבוצתו להעביר שחקן אחר במידה והקבוצה סיימה את
מכסת ההעברות. העברות פנימיות בתוך האגודה תחשבנה במניין ההעברות רק
בתקופת ההעברות של החורף.
שחקן הרשום באגודה, לפחות 3 עונות, יוכל לעבור בהעברה פנימית בתוך האגודה,
בתקופת ההעברות של החורף שלא במסגרת הגבלת העברות.

6) יש באיגוד ועדת חריגים מקצועית שמטפלת בפניות של קבוצות לבקשות חריגות מעבר
למכסת ההעברות.
סמכויות ועדת חריגים בין היתר שיתוף פעולה בין אגודות, שינוי מקום מגורים של
שחקן, נסיבות משפחתיות של השחקן, שחקנים המושאלים לתקופה ארוכה וכד'.

5. העברת שחקן

העברת שחקן או שחקנית מקבוצה לקבוצה תאושר רק אם ימולאו כל התנאים הנדרשים בתקנון והם:

א. "טופס שחרור והעברת שחקן בר תוקף" חתום כחוק על ידי מורשי החתימה של הקבוצה המשחררת, הקבוצה המקבלת והשחקן העובר כולל כרטיס שחקן מהעונה הקודמת,
שחקן לא יכול לבצע שתי העברות באותה תקופת העברות.

אין צורך במילוי טופס הרשמת שחקן בעת הגשת טופס העברה.
באם אחת מדרישות אלו תחסר תוחזר הבקשה לנציג הקבוצה וכל האחריות תחול על הקבוצה הרוצה לרשום לשורותיה את השחקן במידה וזה כרוך במועד או תאריך סיום העברת שחקנים לעונת 2013/2014. שחקן זה יוכל להירשם באגודתו הקודמת במידה ואיחר את תקופת ההעברות בהתאם לסעיף (5) ס"ק ב'.
השתייכות קבוצה לליגה תקבע בהתאם למעמדה בתקופת ההרשמות ושיבוצה בעונת 2013/2014.
לא יתקבלו טפסי העברת שחקן בפקסימיליה או במייל - יש להעביר לאיגוד במועד את הטופס המקורי.
6. השאלת שחקן

א. קבוצה רשאית בתקופת ההעברות להשאיל שחקן או שחקנים לקבוצה אחרת לתקופה של עונה אחת בלבד.

ב. השאלת שחקנים כאמור לעיל תעשה באמצעות טופס השאלה מקבוצה לקבוצה.

ג. שחקן מושאל יחזור בתום העונה אוטומטית לקבוצת האם שלו (בדפי המחשב המצורפים לחוזר זה, הוחזרו אוטומטית כל השחקנים שהושאלו בעונת 2012/2013).

ד. כשחקן מושאל יכול להיות רק שחקן שטרם מלאו 24 שנה (בליגת-על גברים בלבד שחקן מושאל הוא עד גיל 26) .
שחקנים שהושאלו בעונת 2012/2013 והוחזרו לאגודתם הקודמת, תצטרך אגודה זו בעת חידוש כרטיסם לעונת 2013/2014 לצרף לטופס הבדיקה הרפואית גם תמונה חדשה של שחקן זה ואת כרטיס השחקן הישן מהעונה הקודמת.

לתשומת לבכם, גם בעונה זו יהיה טופס השאלה מקבוצה לקבוצה, טופס מיוחד המיועד להשאלות בלבד. לא יאושרו השאלות על גבי טפסי העברה רגילים.
לא יתקבלו טפסי השאלת שחקן בפקסימיליה או במייל - יש להעביר לאיגוד במועד את הטופס המקורי.

7. תקנון הסגרים/שחרור קטין:

א. אגודה יכולה לקלוט לשורותיה 2 שחקנים בלבד שסיימו הסגר או שחרור קטין בעונה, למעט
בקבוצות בוגרים (סעיף זה יהיה סעיף על לגבי הגבלת העברות בקבוצה), שחקן אחד בליגה לנוער או נערים ושחקן נוסף בליגה ילדים. אין הגבלות לגבי ליגה לקט סל.

ב. שחקן שעבר בהסגר קטין או בהסגר לאגודה אחרת, האגודה הקולטת תהיה חייבת לקבלו
לשורותיה ל-3 שנים אם נרשם בגיל ילדים או ילדות כולל, בגיל נערים או נערות ב' לשנתיים, בגיל נוער או נערות א' לשנה אחת.

ג. שחקן שנרשם בקבוצה לאחר שסיים הסגר או שחרור קטין יסיים את העונה באגודה אליה עבר
ובתום העונה יוכל לחזור אך ורק לאגודה ממנה מגיע או לחילופין לעבור לקבוצה בליגה נמוכה יותר.

ד. מחיר טופס הסגר/שחרור קטין יהיה כמפורט להלן:
קט-סל ב' 745 ₪
קט סל בנות וקט-סל א' 825 ₪
ילדים ב' 1,245 ₪
ילדות וילדים א' 1,470 ₪
נערות ב' ונערים 2,070 ₪
נערות א', נשים, נוער ובוגרים 2,490 ₪

8. נוהל להרשמת קבוצה למשחקי גביע
רישום קבוצה למשחקי הגביע בעונת המשחקים 2013/2014 יאושר רק אם נרשמה הקבוצה כחוק למשחקי הליגה בהתאם לסעיף 4 בחוזר זה. מצורף לחוזר זה טופס רישום קבוצות למשחקי הגביע לאגודות המעוניינות להשתתף במשחקי הגביעים השונים דלהלן:

א. גביע המדינה לגברים - בהשתתפות קבוצות ליגת על וליגה לאומית. השתתפות הקבוצות חובה ואין צורך לרשמן.


ב. גביע המדינה לנשים - בהשתתפות קבוצות ליגת על נשים. השתתפות הקבוצות חובה ואין
צורך לרשמן.

ג. גביע איגוד הכדורסל לגברים - בהשתתפות קבוצות ליגה ארצית וליגה א'. הקבוצות תשתתפנה במשחקי גביע האיגוד בהתאם להרשמה.

ד. גביע האיגוד לליגות ב' - בהשתתפות קבוצות ליגה ב'. הקבוצות תשתתפנה במשחקי גביע האיגוד בהתאם להרשמה.

ה. גביע איגוד הכדורסל לנשים - בהשתתפות קבוצות ליגה לאומית, ארצית וא'. ההשתתפות לפי הרשמה בלבד לקבוצות ליגה ארצית וליגה א'. לגבי ליגה לאומית ההשתתפות היא חובה ואין צורך לרשמן.

ו. גביע המדינה לנוער - בהשתתפות קבוצות לאומית נוער, ההשתתפות היא רק בהתאם להרשמה.

ז. גביע האיגוד לנוער - בהשתתפות קבוצות ליגה ארצית נוער וליגה מחוזית נוער, ההשתתפות היא רק בהתאם להרשמה.

ח. גביע המדינה לנערים א' - בהשתתפות קבוצות לאומית א' נערים, ההשתתפות היא רק בהתאם להרשמה.

ט. גביע האיגוד לנערים א' - בהשתתפות קבוצות ארצית נערים א' וליגה מחוזית נערים. ההשתתפות במשחקי הגביע היא בהתאם להרשמה.

י. גביע המדינה לנערים ב': בהשתתפות קבוצות ליגה נערים ב'. ההשתתפות היא בהתאם
להרשמה.
יא. גביע המדינה לילדים א' - בהשתתפות קבוצות ילדים א', קבוצות ילדים א' תשתתפנה במשחקי הגביע בהתאם להרשמה בלבד.

יב. גביע המדינה לנערות א' - בהשתתפות קבוצות נערות א'. השתתפות לפי הרשמה בלבד.

יג. גביע המדינה לנערות ב' - בהשתתפות קבוצות נערות ב'. השתתפות לפי הרשמה בלבד.

יד. גביע המדינה לילדות – בהשתתפות קבוצת ילדות. השתתפות לפי הרשמה בלבד.

אגודה שיש לה מספר קבוצות באותו גיל ומבקשת לרשום קבוצות לגביע מחוייבת למלא על גבי טופס
ההרשמה את מספרי הקבוצות אותן היא מבקשת לרשום לגביע.

9. מחירים
א. שיטת התשלום הגלובלי של דמי השיפוט, שהיתה בעונת 2012/13, לא תונהג בעונה הקרובה. הקבוצות ישלמו את דמי השיפוט בשוברי שיפוט בבנק, כפי שהיה נהוג בעבר.
שוברי השיפוט ישולמו בכל הליגות, כולל מחלקות הנוער ואת אגרת השירותים העונתית – הקבוצות ישלמו באיגוד הכדורסל.
ב. האגרה תכלול את השירותים הבאים:
2.1 אגרת רישום קבוצה לליגה ולגביע.
2.2 אגרת חידוש כרטיס שחקן (כולל רשאי ליגה נוספת), לרבות, שחקן זר/בוסמן בליגות על גברים ונשים ולאומית גברים, ולא כולל גבייה של דמי טיפול המועברים ע"י האיגוד לפיב"א.
2.3 אגרת טופס בדיקה רפואית
2.4 אגרת טופס הרשמת שחקן.
2.5 תשלום בגין רכישת חוזה אחיד (רלוונטי רק לליגות-על גברים ונשים ולאומית גברים).

סכומי האגרה העונתית בהתאם לליגות השונות (ללא דמי שיפוט):

ליגה סכום לקבוצה בש"ח
ליגת על גברים 27,000
ליגת על נשים 17,000
לאומית גברים 11,000
לאומית נשים 5,500
ארצית גברים 3,500
ארצית נשים 3,500
א' גברים 3,000
ב' גברים 3,000
א' נשים 3,000
ליגה נוער 1,900
ליגה נערים 1,900
ליגה נערות 1,900
ליגה לילדים וקט סל 1,250
ליגה ילדות וקט סל בנות 500

האגרה תשולם ב-4 תשלומים שווים, החל מחודש יוני 2013, בעת רישום הקבוצות לליגה.

בכל מקרה, רישום קבוצה לעונה הבאה יהיה מותנה בסילוק חובות
הקבוצה לאיגוד.

יתר המחירים (שאינם קשורים לאגרה הכללית)
1. טופס שחרור והעברה, טופס השאלה 160 ₪
2. תקנון 162 ₪
3. חוקת הכדורסל/קט-סל 78 ₪
4. חוברת ניהול מזכירות 57 ₪
5. טופס סיפוח 61 ₪
6. ערעור לבית הדין העליון 640 ₪ לליגות על גברים ונשים
לאומית גברים ונשים
355 ₪ ליתר הליגות
7. רישום שחקן מתאזרח 3,860 ₪ (עבור רישום בפיב"א)
8. רישום שחקן מוקפא 635 ₪
9. בוררות 2,065 ₪ לליגת-על ולאומית
1,610 ₪ לליגה ארצית, א', ב'
1,200 ₪ לליגה נוער, נערים, נערות, ילדים וקט-סל
10. רישום שחקן זר בפיב"א 1,660 ₪
11. רישום שחקנית זרה בפיב"א 830 ₪

למען הסדר והסר כל ספק, אנו מבקשים להבהיר כי האגרה הקבועה תבוא אך ורק במקום האגרות
והתשלומים כמפורט בסעיף 1 לעיל, ולא תבוא במקום התשלומים המפורטים להלן:
1) דמי שיפוט וטופסי משחק
2) תשלום דמי טיפול ברישום שחקנים ושחקניות זרים בפיב"א (רלוונטי לליגות על גברים, על נשים
ולאומית גברים).
3) טפסי העברה (למעט ליגת-על גברים, על נשים ולאומית גברים).
4) טפסי השאלה, הסגר, יציאה מהסגר, שחרור קטין וכד'.
5) רכישת תקנון, חוקה, חוברת ניהול מזכירות וכד'.
6) אגרות בוררות.
7) ערעורים לבתי הדין.
8) קנסות.
9) תשלום בגין בקרה התקציבית.
10) רישום שחקן מתאזרח/רישום שחקן מוקפא (בכל הליגות)
11) כל אגרה אחרת אשר אינה מצויינת בסעיף 1 לעיל.

אגרות שיפוט
להלן מחירי אגרות השיפוט לעונת 2013/14 (כולל אגרת טופס משחק):

ליגת-על גברים 13,000 ₪ למשחק (כולל שופטי מזכירות)
לאומית גברים 7,000 ₪ למשחק (כולל שופטי מזכירות)
ליגת-על נשים 6,600 ₪ למשחק (כולל שופטי מזכירות)
לאומית נשים 1,550 ₪ למשחק
ארצית גברים 880 ₪ למשחק
ארצית נשים 400 ₪ למשחק
א' נשים 400 ₪ למשחק
א'+ב' גברים 700 ₪ למשחק
נוער לאומית וארצית 510 ₪ למשחק
נוער מחוזית 280 ₪ למשחק
נערים א' לאומית וארצית 510 ₪ למשחק
נערים א' מחוזית 280 ₪ למשחק
נערים ב' לאומית 510 ₪ למשחק
נערים ב' מחוזית 280 ₪ למשחק
נערות א' לאומית 420 ₪ למשחק
נערות ב' לאומית 420 ₪ למשחק
נערות א' ונערות ב' מחוזית 210 ₪ למשחק
ילדים וקט סל בנים 280 ₪ למשחק
ילדות וקט סל בנות 210 ₪ למשחק

10. קנסות
להלן הקנסות הקבועים בתקנון לעונת 2013/2014:

איחור בהרשמה לליגה - ליגת על גברים ונשים 360 ₪
לאומית גברים ונשים וארצית גברים
איחור בהרשמה לליגה - יתר הליגות 175 ₪
שחקן ששכח את כרטיס השחקן ושיחק עם תעודת זהות 70 ₪
אובדן כרטיס שחקן 70 ₪
שימוש בטופס לא רשמי 122 ₪
פירוק קבוצה - קבוצה ראשונה באגודה 630 ₪
כל קבוצה נוספת באגודה - תוספת של 140 ש"ח לכל פירוק

קנסות לגבי אי הופעות קבוצות

ליגת על גברים, ליגה לאומית גברים 1,955 ₪
ליגת על ולאומית נשים, ארצית ו-א' גברים 1,490 ₪
ליגה ארצית נשים, ב' גברים ונוער, א' נשים 810 ₪
ליגה נערים, נערות, ילדות, ילדים וקט-סל 810 ₪

להזכירכם! קבוצה שלא מופיעה בסיבוב ב' תיקנס בקנס כפול.


11. תקן מגרשי כדורסל

לקראת פתיחת המשחקים 2013/2014, תיערך ביקורת בכל המגרשים החדשים שעליהם מקיימות האגודות המסונפות לאיגוד הכדורסל את משחקי קבוצותיהן בליגות השונות וכן במגרשי האגודות אשר יצטרפו בעונה הקרובה לאיגוד הכדורסל.
בעונה 2013/2014 ייערכו משחקי ליגת על לגברים ונשים, לאומית גברים ונשים, ארצית גברים ונשים, א' גברים ונשים , ליגה נוער לאומית, נערים לאומית,נערות לאומית, וילדים א' לאומית באולמות סגורים.
משחקי ליגת על גברים ונשים ולאומית גברים ייערכו באולמות עם רצפת עץ בלבד.
ביקורת המגרשים תיערך בהתאם לתקן מגרשי כדורסל אשר מצורף לחוזר זה. איגוד הכדורסל ישלח לקבוצות תאריכים ושעות ביקורת נציגי האיגוד במגרשים ומוזכר לקבוצות שבמידה והמגרש ימצא כלא עונה על דרישות התקן במגרשים הוא יפסל. אי לכך מתבקשים האחראים לקבוצות לדאוג לתיקון הליקויים במועד. בכל מקרה של ביקורת חוזרת תחויב האגודה בסך של 500 ₪ כהוצאה לביקורת נוספת.

12. פגרה רשמית
א. הפגרה הרשמית תיכנס לתוקף בתאריך 01/06/13 ותסתיים בתאריך 29/09/13 מלבד המשחקים שיאושרו על ידי איגוד הכדורסל. לקיום טורנירים ומשחקים עם קבוצות לא רשומות באיגוד במשך כל עונת המשחקים חייבות הקבוצות לקבל אישור מאיגוד הכדורסל.

ב. הרשמת קבוצות לליגות השונות תחל ביום ראשון 02/06/13 ותסתיים ביום ראשון 30/06/13 בשעה 18:00 אחר הצהריים.

ג. חידוש - כרטיסי שחקן החל מתאריך 02/06/13.

ד. תקופת העברת שחקנים - העברות שחקנים לליגה ארצית ו-א' גברים ונשים, ב'- ג' גברים ולליגות נוער, נערות, ילדים, ילדות וקט-סל יסתיימו ביום שני 30/09/13 בשעה 13:00 בצהריים.
ניתן להעביר שחקנים בכל הליגות החל מיום ראשון 02/06/13.
מועד סיום העברות שחקנים לליגת-העל גברים ונשים ולאומית גברים ונשים יפורסמו בנפרד.

ה. מועד פתיחת העונה
כל הליגות החל מליגה ארצית גברים, לאומית נשים ומטה וליגות נוער, נערים, נערות, ילדים,
ילדות וקט-סל יפתחו החל מיום ראשון 06/10/13.
מועדי פתיחת ליגות-על גברים ונשים וליגה לאומית גברים יפורסמו בנפרד.

הערה: החל מקבלת חוזר זה ימכרו במזכירות איגוד הכדורסל טופסי העברה/שחרור שחקנים. תוקף כל טופס עד גמר תקופת ההעברות בלבד. בסיום תקופת ההעברות לא ימכרו טופסי העברה/שחרור. מחיר טופס העברה/שחרור 160 ש"ח. העברת שחקנים מקבוצה לקבוצה באותה אגודה מחייבת המצאת טופס שחרור והעברה פנימי, על טופס זה אין צורך בחתימת שחקן.

13. א. ימי משחקים

יום ראשון ליגת על גברים, ליגה ארצית גברים, ליגה נערות א', ליגה נערים א' ארצית,, ליגה נערים א' מחוזית, ליגה קט סל בנות, ליגה נערים ב' מחוזית.

יום שני ליגת על נשים, ליגה נוער לאומית, ליגה נוער ארצית, ליגה נוער מחוזית.

יום שלישי ליגה לאומית גברים, ליגה א' גברים, ליגה לאומית נשים, ליגה נערות ב', ליגה
קט-סל בנים.

יום רביעי ליגה ב' גברים, ליגה לנערים א' לאומית, ליגה לנערים ב' לאומית, ליגה ילדות.

יום חמישי ליגה ארצית נשים, ליגה א' נשים, ליגה ילדים.

יום שישי ליגה קט-סל בנים, ליגה ילדות.

יום שבת ליגה לילדים , ליגה קט סל בנים, ליגה קט-סל בנות.

ב. שעות המשחקים
משחקי ליגה לאומית גברים ייערכו אך ורק בשעה 19:00 או בשעה 19:30 בערב. (ע"פ בחירת הקבוצה הביתית ע"ג טופס ההרשמה).
משחקי ליגת על נשים ייערכו בשעה 19:00, למעט המשחק המשודר שייערך בשעה שייקבע ע"י הערוץ המשדר.
משחקי לאומית נשים ייערכו בין השעות 20:30-18:30, וזאת עפ"י בקשת הקבוצה על גבי טופס ההרשמה.
יתר משחקי הליגות לבוגרים ונשים יתקיימו בין השעות 19:00 עד 20:30.
משחקי ליגה נוער ונערים החל משעה 18:00 ועד 20:30.
ליגה נערות משעה 18:00 ועד שעה 19:30.
ליגות קט-סל בימי שישי בשעה 16:30 ובימי שלישי משעה 17:00 ועד השעה 18:30 ובימי שבת בשעות 12:00 - 10:00 , 18:30 - 16:00.
ליגה ילדים בימי שבת בשעה 17:30 וביום חמישי משעה 17:00 ועד השעה 19:00 (קבוצות שיש להן אולם סגור רשאיות לשחק גם בשעה 10:30 בבוקר ביום שבת).
ליגה ילדות בימי רביעי משעה 17:00 ועד שעה 18:30 או בימי שישי משעה 16:00 ועד שעה 17:30.
ליגה קט סל בנות בימי ראשון משעה 17:00 ועד שעה 18:30 או בימי שבת בשעה 17:30 או בשעה 10:30 בבוקר (רק באולם סגור).
על האגודות להודיע את שעת המשחק הביתי המבוקשת בטופס הרשמת הקבוצה. ועדת הליגה לא תשנה את שעת המשחק המבוקשת ע"י הקבוצה אם זו תבקש לשנותה לאחר מכן. ועדת הליגה והגביע תקבע שעות משחק לגבי הקבוצות שלא יבקשו שעה מסוימת.
יתכנו מקרים שבו תקבע ועדת הליגה והגביע שעה שונה מהשעה המבוקשת עקב אילוצי איגוד השופטים.

זמן הברוטו בין משחק למשחק בליגות לבוגרים, נשים, נוער, נערים ילדים ונערות יעמוד על שעתיים, כאשר זמן הברוטו בין משחק למשחק בליגה ילדות וקט-סל יעמוד על שעה וחצי. בליגה לקט-סל בנים יש לקבוצות אפשרות לבחור את יום המשחקים הביתי בין יום שלישי, יום שישי ויום שבת. על הקבוצות לרשום את יום המשחק המבוקש בקט-סל בנים על גבי טופס ההרשמה עד לתאריך 30/06/13 (בהסכמת שתי קבוצות מראש ניתן לבחור גם יום אחר). לגבי קבוצה שלא תציין יום בקט-סל תקבע ועדת הליגה והגביע את יום המשחק לפי שיקול דעתה הבלעדי.
בליגה ילדות יש לקבוצות אפשרות לבחור את יום המשחקים בין יום רביעי ליום שישי.
בליגה קט-סל בנות יש לקבוצות אפשרות לבחור את יום המשחקים בין יום ראשון ליום שבת.
על הקבוצות לרשום את יום המשחק המבוקש בליגה לילדות ובליגה לקט סל בנות על גבי טופס ההרשמה עד לתאריך 30/06/13. לגבי קבוצה שלא תציין את יום המשחקים בילדות או קט סל בנות תקבע ועדת הליגה והגביע את יום המשחק לפי שיקול דעתה הבלעדי.
בליגה לילדים יש לקבוצות אפשרות לבחור את יום המשחקים הביתי בין יום חמישי ליום שבת.
על הקבוצות לרשום את יום המשחק המבוקש בליגה לילדים על גבי טופס ההרשמה עד לתאריך 30/06/13. לגבי קבוצה שלא תציין יום המשחקים בילדים תקבע ועדת הליגה והגביע את יום המשחק לפי שיקול דעתה הבלעדי.

ג. הקדמת ו/או דחיית משחקים
בעונת המשחקים 2013/2014 לא יאושרו כל בקשות להקדמות ו/או דחיית משחקים אלא אם תעמוד הקבוצה המבקשת בתנאים המפורסמים בתקנון המשחקים. בקשות אשר לא יעמדו בדרישות בהתאם לתקנון המשחקים לא ידונו ויוחזרו לאגודות ללא טיפול.
האגודות מתבקשות על כן, לא להפנות לאיגוד הכדורסל פניות שאינן עומדות בתקנון.

14. כרטיסי מאמן
גם בעונה זו יהיו חייבים כל המאמנים ועוזרי המאמנים בכל הליגות בהצגת כרטיס מאמן.
ארגון המאמנים ינפיק כרטיסי מאמן (כדוגמת כרטיסי שחקן) ועל המאמנים יהיה להציג
את כרטיסי המאמן לשופט יחד עם כרטיסי השחקן של הקבוצה. מאמן שלא יהיה ברשותו כרטיס
מאמן לא יורשה לנהל את המשחק ויהיה עליו לשבת ביציע ולא בתחום שדה המשחק.
מאמנים ועוזרי מאמנים בליגת על גברים ונשים ולאומית גברים יהיו חייבים גם באישור הבקרה התקציבית להוצאת כרטיס מאמן.
כרטיסי המאמן מהעונה שעברה אינם תקפים ועל הקבוצות להחזיר את כרטיסי המאמן הישנים לארגון המאמנים.
בעלי תעודת מדריך רשאים לאמן רק בליגה נערים, נערות ב, ילדים, ילדות וקט-סל. מדריך לא רשאי
לשמש כמאמן או כעוזר מאמן בליגות בוגרים, נשים, נוער ונערות א'.

15. תקן למגרשים

א. מידות המגרש
28 מטר אורך, 15 מטר רוחב.
יאושרו מגרשים שמידותיהם קטנות עד ארבעה מטר אורך ושני מטר ברוחב בתנאי שהיחס של האורך לרוחב יהיה שני מטר למטר אחד.
דוגמא: 26 מטר אורך - 14 מטר רוחב, או 24 מטר אורך - 13 מטר רוחב.

ב. סימוני המגרש
סימוני המגרש (קווי אורך, רוחב, אמצע ומעגלים) חייבים להיות בקווים שרוחבם 5 ס"מ בצבע המנוגד לצבע המשטח / המגרש. קווי המגרש הם מחוץ לשטח המגרש. המדידה תעשה מהצד הפנימי של קווי המגרש המסומנים.

ג. שוליים חובה
1. השוליים הרצויים בכל מקרה הם: 3 מטר סביב למגרש, זאת אומרת שהמשטח הכללי צריך להיות 34 X 21 בעל כיסוי קרקע אחיד.
2. שוליים מינימליים הם: 2 מטר לאורך המגרש.
3 מטר לרוחב המגרש.
מגרשים קיימים יאושרו במידות מינימליות של 30 X 17 (מגרשים של 24 X 13).

ד. השיפוע
השיפוע לא צריך לעלות במגרשים פתוחים על 0.5% הכיוון הרצוי מהקו לכיוון שני הסלים.

ה. הריצוף
הריצוף במגרשים פתוחים רצוי שיהיה במרצפות רחוב של 45/45 ס"מ ללא פזות עם חספוס קל ו/או אספלט עם שכבת צבע אקרילי.

ו. פגומי סלים
בליטת הפיגום המינימלית חייבת להיות 2.20 מטר מזה יבלוט הלוח 1.20 מטר בתוך המגרש ורגלי הפיגום יעמדו מטר לפחות מחוץ לגבולות המגרש.

ז. לוחות
הלוח צריך להיות בגודל 1.80 X 1.20 מטר מעץ לביד מלא (סנדוויץ' מלא סיבית) ובעובי המצוין בחוקה, או כפרספקס שקוף ומסומן עפ"י דרישות החוקה.ח. הסלים
הטבעות חייבות להיות עגולות בקוטר של 45 ס"מ בדיוק ובמרחק 15 ס"מ מהלוח הנמדדים מהלוח ועד לקוטר הפנימי של הטבעת. צבע הטבעת כתום. יש להתקין 12 ווים בתחתית הטבעת לקשירת הרשתות. עובי הברזל של הטבעת חייב להיות 20 מ"מ קוטר. אורך הרשת חייב להיות 40 ס"מ.

ט. התאורה
עוצמת התאורה חייבת להגיע ל- 1500 לוקס ועוצמה זו תיבדק בגובה של מטר מריצפת המגרש.
עמודי התאורה במרחק של שלושה מטר לפחות מגבולות שדה המשחק ובגובה שאינו פוחת משבעה מטר.

י. הגידור הפנימי
את מגרש הכדורסל יש להקיף בגדר פנימית של 1.40 מטר. הגדר חייבת להיות מחוץ לשוליים (או בגבולם) בחוץ תהיה הגדר מרשת ברזל או מרשת מכוסה בחומר פלסטי.
ניתן להקים גדר חבלים בתנאי שהגדר תורכב משלושה חבלים לפחות, כשהחבל העליון יהיה בגובה של 1.40 מטר ויתר החבלים בחלוקה שווה.

יא. מגינים
עמודי הסל יהיו עטופים במגינים מיוחדים שאורכם כ- 2 מטר. המגן מגומי אוויר או חומר דומה במעטה של ברזנט או לבד. אם עמודי החשמל נמצאים קרוב למגרש ומסכנים את השחקנים, יש להתקין אז את המגינים גם על עמודי החשמל.

יב. אביזרי מזכירות
בכל מגרש חייב להיות מתקן 24 שניות דיגיטלי בו השניות יורדות מ-24 שניות ל-0 שניות,
עם אפשרות לאיפוס ב-14 שניות.
השעון יופעל ע"פ האמור בעמ' 25 בחוקת הכדורסל (סעיף 11).
בכל מגרש חייב להיות לוח תוצאות.
בכל מגרש חייבים להיות מסמני עבירות, דגלים אדומים לסימון עבירות קבוצתיות ו- 2 כיסאות
לשחקנים מחליפים.

יג. מיקום המזכירות ולוח תוצאות
בכל מגרש בו יש רק יציע אחד, על המזכירות להיות ממוקמת ממול היציע ועל לוח התוצאות והשעון להימצא בפינת המגרש.
בכל מגרש בו יש שני יציעים, יש להכין מחיצת מגן שקופה מאחורי שולחן המזכירות וספסלי הקבוצות.

הוראות כלליות
1. ועדת המגרשים - מטעם איגוד הכדורסל אחראית על ביצוע הוראות התקן.

2. לא יאושרו מגרשים חדשים ומגרשים ישנים שכבר משחקים עליהם, אם לא יתאימו לדרישות התקן.

3. שופטי המשחק ידווחו דרך קבע על טופס המשחק על תקינות המגרש.

4. בכל מגרש חייב להיות תיק עזרה ראשונה ואלונקה.
ללא הימצאות תיק עזרה ראשונה ואלונקה לא יקיים השופט את המשחק. הקבוצה הביתית תועמד לדין משמעתי ובמידה ותורשע היא תהיה צפויה בין היתר להפסד טכני של המשחק.
בתיק עזרה ראשונה חייבים להימצא האביזרים הבאים (ממוספר ביחידות) : אגד 3 אינטש (10), איספלנית נייר 1 אינטש (1), גזה וזלין-סטרילית (1), חוסם עורקים-2 מטרים (2), מספריים לעזרה ראשונה (1), משולש-בד (10), סד פלסטי ליד (1), סיכות ביטחון (10), סרט שרוול מזהה לחובש (1), עט כדורי (1), פד גזה סטרילי 3 נ' 3 אינטש (1), פד יוד (10), פד לחיטוי עור (12), פנס כיס (1), פנקס שורות קטן (1), תחבושת-שדה אישית קטנה (8), תחבושת-שדה בינונית (2), תחבושת לכוויות (2), מפוח אמבו 1000 סמ"ק (1), מסכה להנשמה מס' 2 (1), מסכה להנשמה מס' 5 (1), מנתב אוויר מס' 1 (1), מנתב אוויר מס' 2 (1), מנתב אוויר מס' 3 (1), משאבת-רגל אמבו (1), קטטר שאיבה מס' 8 (2), קטטר שאיבה מס'18(2), ראש קשיח לקטטר שאיבה (1), שקית להעשרת חמצן (1), אטם למכשיר "רוברט שאו" (1), וסת-חמצן למכשיר נייד (1).

בכל מגרש חייבת על פי חוק הספורט נוכחות חובש או אח.
אנו ממליצים לכל האגודות להעביר באמצעות מד"א או גופים המוסמכים לכך קורס החייאה לכל בעלי התפקידים באגודה ובעיקר למאמנים ולמנהלי הקבוצות ולדאוג לריענון הנושא.

5. בכל מגרש חייב להיות חדר הלבשה לקבוצה האורחת וחדר הלבשה לשופטים.

16. תקן לאולמות

א. מידות
28 מטר אורך, 15 מטר רוחב. יאושרו אולמות שמידותיהם קטנות עד ארבעה מטר באורך ושני מטר ברוחב, בתנאי שהיחס של האורך לרוחב יהיה שני מטר למטר אחד.
דוגמא: 26 מטר אורך - 14 מטר רוחב, או 24 מטר אורך - 13 מטר רוחב.

ב. סימוני מגרש
סימוני המגרש (קווי אורך, רוחב, אמצע ומעגלים) חייבים להיות בקווים שרוחבם 5 ס"מ בצבע המנוגד לצבע המשטח/המגרש. קווי המגרש הם מחוץ לשטח המגרש. המדידה תעשה מהצד הפנימי של קווי המגרש המסומנים.
הקווים התוחמים את גבולות המגרש יהיו בצבע אחיד, 5 ס"מ רוחבם ונראים בצורה ברורה.

ג. שוליים חובה
1. השוליים הרצויים בכל מקרה הם : 3 מטר סביב למגרש, זאת אומרת שהמשטח הכללי צריך להיות 34 x 21 מטר בעל כיסוי קרקע אחיד.

2. שוליים מינימליים הם: 2 מטר לאורך המגרש,
3 מטר לרוחב המגרש.
אולמות קיימים יאושרו במידות מינימליות של 30 X 17 (אולמות של 24 x 13) חובה לרפד בחומר מגן את הקיר מאחורי הסלים.

ד. גובה האולם והתאורה
גובה האולם צריך להיות לפחות 7 מטר. גובה התאורה במקרה של תאורה תלויה צריך להיות 7 מטר במקום הקרוב ביותר לקרקע.

ה. השיפוע
לא יותרו כל שיפועים או גבשושיות ברצפת האולם.

ו. הריצוף
הריצוף בתוך אולם רצוי שיהיה מעץ (פרקט) או פוליאוריתן מוקצף או ספוג.

ז. פיגומי סלים
בליטת הפיגום המינימלי חייבת להיות 2.20 מטר, מזה יבלוט הלוח 1.20 מטר בתוך המגרש ורגלי הפיגום יעמדו מטר אחד לפחות מחוץ לגבולות המגרש.
באולמות רצוי להתקין את לוחות הסלים על קיר האולם או על התקרה.
במקרה של שימוש בסלים ניידים יש להבטיח שניתן לעגנם ברצפה.
בסיס תומכות הסל (בליגת-על גברים, ליגה לאומית גברים וליגת-על נשים) יהיו במרחק של לפחות 2 מטר מהקצה החיצוני של קו הרוחב.

ח. לוחות
1. הלוח צריך להיות בגודל 1.80 X 1.20 מטר, מעץ לביד מלא (סנדוויץ' מלא סיבית) ובעובי המצוין בחוקה.

2. בליגת על גברים, ליגה לאומית גברים וליגת על ולאומית נשים חייב להיות הלוח מחומר שקוף ומסומן לפי דרישות החוקה בגודל של 1.80 מטר X 1.05 מטר ולוחות הסל יהיו מרופדים בתחתית הלוח ובצידי הלוח. הריפוד יכסה את תחתית המשטח וצידי המשטח של הלוח, במינימום של 35 ס"מ ריפוד מהתחתית. קדמת וגב הסל יכוסו במינימום 2 ס"מ עובי הריפוד מקצה התחתית של הלוח יהיה במינימום עובי של 5 ס"מ.

ט. הסלים
הטבעות חייבות להיות עגולות בקוטר של 45 ס"מ בדיוק ובמרחק 15 ס"מ מהלוח הנמדדים מהלוח ועד לקוטר הפנימי של הטבעת. צבע הטבעת כתום. יש להתקין 12 ווים בתחתית הטבעת לקשירת הרשתות. עובי הברזל של הטבעת חייב להיות 20 מ"מ קוטר. אורך הרשת חייב להיות 40 ס"מ.

בליגת על גברים חובה לסדר טבעות של שחרור לחץ כדלקמן:
א. תהיה לטבעות תכונת רתיעה זהה לטבעות בלתי נעות (קבועות). המנגנון של שחרור הלחץ יבטיח תכונה זו וכן יגן על הטבעת והלוח. התכנון של הטבעת והמבנה שלה צריך להיות כזה שיבטיח את בטיחותו של השחקן.

ב. לטבעות עם מנגנון נעילה מוחלט ומנגנון שחרור הלחץ, אסור לו להשתחרר עד שעומס סטטי (נייח) של 105 ק"ג הונח על קצה הטבעת בנקודה הרחוקה ביותר מהלוח.

ג. כשהטבעת השתחררה היא לא תרד יותר מ- 30 מעלות מתחת למצב האופקי המקורי בו היא מצויה.

ד. לאחר השחרור, כשהעומס כבר אינו מונח עליה, הטבעת תחזור אוטומטית ומיד למצבה המקורי.

כל קבוצה בליגת על גברים ונשים חייבת להחזיק ברשותה שתי מערכות סלים (לוח + טבעת) ולהיות מסוגלת להחליף סל שנשבר בזמן סביר של עד 30 דקות, כל קבוצה בליגה לאומית גברים ונשים חייבת להחזיק ברשותה מערכת סל אחת (לוח + טבעת) ולהיות מסוגלת להחליף סל שנשבר בזמן סביר של עד 30 דקות.

י. התאורה
עוצמת התאורה חייבת להגיע ל- 1500 לוקס ועוצמה זו תיבדק בגובה של מטר מרצפת המגרש.
גובה הפנסים לא יהיה נמוך משבעה מטרים מרצפת האולם.

יא. הגידור הפנימי
את שדה המשחק יש להקיף בגדר פנימית בגובה של 1.40 מטר מרשת בד או רשת מחומר פלסטי. חלקה העליון של הרשת יהיה מוגן על ידי צינור עגול על מנת למנוע את פציעת השחקנים.

יב. מגינים
עמודי הסל יהיו עטופים במגינים מיוחדים שאורכם כ- 2 מטר, המגן מגומי אוויר או חומר דומה במעטה של ברזנט או לבד. אם עמודי החשמל נמצאים קרוב למגרש ומסכנים את השחקנים, יש להתקין אז את המגינים גם על עמודי החשמל. במקרה של סלים תלויים על קיר או מהתקרה יש לרפד את קירות האולם מאחורי הסלים.

יג. אביזרי מזכירות
1. בכל אולם המשמש את קבוצות ליגת על גברים ונשים, ולאומית גברים ונשים חייב להיות שעון עצר דיגיטלי, כלומר שעון יורד מ- 10 דקות ל- 0 דקות כולל שניות וכולל מאיות השנייה בדקה האחרונה של המחציות. בכל יתר המגרשים חייב להיות שעון עצר חשמלי ומותאם במיוחד למשחק כדורסל.

2. בכל אולם המשמש את קבוצות ליגת על גברים ונשים ולאומית גברים ונשים חייב להיות מתקן 24 שניות דיגיטלי בו השניות תהיינה יורדות מ- 24 שניות ל-0 שניות. על מתקן 24 שניות להיות מורכב על מסגרת הסל מעל הקצה העליון של הלוח. אין למקם את מתקן 24 השניות על קירות האולם מאחורי הסל אלא רק על מסגרת הסל עצמו.

3. בכל אולם המשמש את קבוצות יתר הליגות חייב להיות מתקן 24 שניות דיגיטלי בו השניות תהיינה יורדות מ- 24 שניות ל- 0 שניות. על מתקן 24 השניות להיות מורכב על מסגרת הסל מעל הקצה העליון של הלוח או על מתקן תלייה מהתקרה מעל הקצה
העליון של לוח הסל או מונח על הרצפה בפינות האולם. אין למקם את מתקן 24 השניות על קירות האולם, מאחורי הסל אלא רק על מסגרת הסל עצמו.
במידה ואין מתקן 24 השניות מותקן מעל הסל יש למקם 2 מתקנים שיונחו ליד פינות האולם.

4. בכל אולם חייב להיות לוח תוצאות - בליגת על גברים ונשים ולאומית גברים ונשים חייב להיות בנוסף ללוח תוצאות אלקטרוני גם לוח עבירות אלקטרוני.

5. בכל אולם חייבים להיות מסמני עבירות, דגלים אדומים לסימון עבירות קבוצתיות ו-2 כיסאות לשחקנים מחליפים.

6. בכל אולם חייב להיות מוט באורך של לפחות 3.05 מטר למדידת גובה טבעת הסל. על המוט יש לסמן גם גובה של 2.75 מטר.

יד. מיקום המזכירות ולוח התוצאות
בכל אולם בו יש רק יציע אחד, על המזכירות להיות ממוקמת ממול היציע בצד הקיר, ועל לוח התוצאות והשעון להימצא בפינת האולם. בכל אולם בו יש שני יציעים, יש להכין מחיצת מגן שקופה מאחורי שולחן המזכירות וספסלי הקבוצות. אולמות חדשים אשר יבנו ואשר מיועדים למשחקי ליגות לאומית וארצית (גברים ונשים), לא יאושרו אלא אם כן יהיה בהם לוח תוצאות אלקטרוני בהתאם לחוקה.

טו. הוראות כלליות
1. ועדת מגרשים - מטעם איגוד הכדורסל אחראית על ביצוע הוראות התקן.

2. לא יאושרו אולמות חדשים ואולמות ישנים שכבר משחקים עליהם אם לא יתאימו לדרישות התקן.

3. משחקי ליגת על גברים, לאומית גברים, ארצית גברים, ליגת על ולאומית נשים, נוער לאומית, ליגה א' גברים, נוער ארצית, נערים לאומית וארצית ,וילדים א' לאומית ייערכו באולמות בלבד.

4. שופטי המשחק ידווחו דרך קבע על טופס המשחק על תקינות המגרש.


. 5. בכל אולם חייב להיות תיק עזרה ראשונה ואלונקה. בליגת על גברים ונשים חייב להיות שולחן טיפולים לכל קבוצה ואמבולנס בכוננות.
בתיק עזרה ראשונה חייבים להימצא האביזרים הבאים (ממוספר ביחידות) : אגד 3
אינטש (10), איספלנית נייר 1 אינטש (1), גזה וזלין-סטרילית (1), חוסם עורקים-2
מטרים (2), מספריים לעזרה ראשונה (1), משולש-בד (10), סד פלסטי ליד (1),
סיכות ביטחון (10), סרט שרוול מזהה לחובש (1), עט כדורי (1), פד גזה סטרילי 3
נ' 3 אינטש (1), פד יוד (10), פד לחיטוי עור (12), פנס כיס (1), פנקס שורות קטן
(1), תחבושת-שדה אישית קטנה (8), תחבושת-שדה בינונית (2), תחבושת לכוויות
(2), מפוח אמבו 1000 סמ"ק (1), מסכה להנשמה מס' 2 (1), מסכה להנשמה מס'
5 (1), מנתב אוויר מס' 1 (1), מנתב אוויר מס' 2 (1), מנתב אוויר מס' 3 (1),
משאבת-רגל אמבו (1), קטטר שאיבה מס' 8 (2), קטטר שאיבה מס' 18 (2), ראש
קשיח לקטטר שאיבה (1), שקית להעשרת חמצן (1), אטם למכשיר "רוברט שאו"
(1), וסת-חמצן למכשיר נייד (1).

ללא הימצאות תיק עזרה ראשונה ואלונקה לא יקיים השופט את המשחק.
הקבוצה הביתית תועמד לדין משמעתי ובמידה ותורשע היא תהיה צפויה בין היתר להפסד טכני של המשחק.
בכל מגרש חייבת על פי חוק הספורט נוכחות חובש או אח.
אנו ממליצים לכל האגודות להעביר באמצעות מד"א או גופים המוסמכים לכך קורס החייאה לכל בעלי התפקידים באגודה ובעיקר למאמנים ולמנהלי הקבוצות ולדאוג לריענון הנושא.

6. משחקי ליגת על גברים ונשים ולאומית גברים ייערכו באולמות בעלי רצפת פרקט בלבד.

7. בכל אולם בליגת על גברים, ליגה לאומית גברים וליגת על נשים חייב להיות בנוסף
ללוח התוצאות האלקטרוני גם לוח עבירות אלקטרוני.

8. בכל אולם חייב להיות חדר הלבשה לקבוצה האורחת ולשופטים.

בכל אולם בליגת על גברים, ליגה לאומית גברים וליגת על נשים וליגה לאומית נוער
חייבת להיות מקלחת נפרדת לשופטים בחדר ההלבשה של השופטים.

9. אולמות יאושרו למשחקים בליגות הבאות רק אם יהיו בהם מספרי מקומות מינימליים לכל ליגה וליגה, כמפורט להלן:

ליגת על גברים 1000 מקומות לצופים "מינימום"
ליגה לאומית גברים 600 מקומות לצופים "מינימום"
ליגת על נשים 600 מקומות לצופים "מינימום"
ליגת ארצית גברים 300 מקומות לצופים "מינימום"
ליגה לאומית נוער 500 מקומות לצופים "מינימום"

10. בכל אולם בליגת על גברים ונשים חייבת להיות מערכת מיזוג אוויר.

11. בכל הליגות תהיה חובה לסמן את הסימון החדש של רחבת 3 השניות
(סימון מלבני) ושל קשת 3 הנקודות (6.75 מ' במקום 6.25 מ')
וכן שינוי שעון 24 השניות, לפי החוקה החדשה (תוספת
מצב שבו ניתן להחזיר את השעון מ-24 שניות ל-14 שניות).

17. לוגו איגוד הכדורסל על החולצות
גם בעונת 2013/2014 תחוייבנה כל הקבוצות בכל הליגות לשים על גופיות המשחקים את הלוגו
של איגוד הכדורסל.
הלוגו יסופק כמדבקה במימון האיגוד ויינתן לקבוצות ללא תשלום.

18. בעלי זכות חתימה בתקופת ההעברות
גם בעונת 2013/2014 אין צורך בחתימות נציגי המרכזים ע"ג טפסי ההעברה.
תשומת ליבכם שבחלק מהאגודות יש 2 בעלי זכות חתימה מחייבים. מאחר ואין יותר צורך בחתימת
נציג המרכז, הרי עליכם להקפיד להחתים 2 נציגים מהאגודה המשחררת. ללא חתימות 2 נציגים
(באגודות שמחייבות זאת) במועד לא יאושר טופס ההעברה.

בברכת הספורט,יעקב בן-שושן, נפתלי גושן,
מנכ"ל האיגוד רכז הליגות