חוזר רשמי מס' 7 לעונת 2014/15

14:58 18/05/2015-1-


18 במאי 2015

לכבוד

___________

ג.א.נ.,

הנדון: חוזר רשמי מס' 7 לעונת 2014/15


1. הנהלת איגוד הכדורסל בישיבתה מיום 18.3.15 החליטה על מספר שינויים בתקנון החל מעונת 2015/16.

א. שעת משחקים בליגה א' גברים וליגה ב' גברים:
"החל מעונת המשחקים 2015-2016 תוכל קבוצה בליגה א' גברים ובליגה ב' גברים לבחור לקיים את משחקיה הביתיים מראש בעת ההרשמה גם בשעה 21.00 ללא צורך בהסכמת הקבוצה היריבה".

2. סמכויות ועדת חריגים יצומצמו מעונת 2015/16 כדלקמן:

א. העברת שחקני נוער לאומית(שנתון צעיר ושנתון בוגר) – היום כל קבוצה בליגה נוער לאומית יכולה להעביר בעונה 2 שחקנים: אחד בשנתון הבוגר ואחד בשנתון הצעיר.
לועדת חריגים ניתנה בעבר סמכות לאשר 2 שחקנים בשנתון הבוגר או שני שחקנים
בשנתון צעיר.
על פי החלטת ההנהלה לא תהיה כלל סמכות לועדת חריגים בנושא זה וכל קבוצה תוכל
לרשום שחקן אחד בוגר ושחקן אחד צעיר, לא ניתן יהיה לבקש חריגה בנושא.

ב. שיתוף בנות במשחקי בנים:
בעבר יכלה כל קבוצה בליגה ילדים וקט סל בנים לשתף 2 שחקניות עם המגבלה של אי שיתוף השחקנית נגד קבוצות שיש להם דתיים.
לפני שנתיים בוטלה תקנה זו והסמכות הועברה לועדת חריגים(באותם התנאים).
ההנהלה החליטה להחזיר את התקנה האוטומטית לתקנון וכל קבוצה בליגה ילדים וקט סל בנים יכולה לרשום 2 שחקניות וזאת בתנאי שהקבוצה והשחקנית מגישים טופס תצהיר של איגוד הכדורסל(טופס קיים ונוסח ע"י היועץ המשפטי) שניתן להורידו מהאתר לגבי אי השתתפות השחקנית במשחקים נגד קבוצות עם שחקנים דתיים(אם הקבוצה היריבה מתנגדת).
כמו כן, שחקנית בישוב בו יש גם קבוצת בנות יכולה לשחק בקבוצת הבנים רק עם אישור בכתב מהאגודה לה יש קבוצת בנות (גם אם השחקנית לא רשומה בקבוצת הבנות).
-2-
ג. חריגי גיל :

א. בליגה נוער מחוזית, נערים מחוזית, ילדים מחוזית וקט סל תהיה אפשרות לכל קבוצה להחליף את השחקנים החריגים שלה, כל שחקן ניתן להחליף פעם אחת בלבד, החל מפתיחת העונה ועד סיום המועד ההעברות בליגה-ההחלפה תהיה רק לשחקן חדש או להעברה פנימית ולא להעברה חיצונית.

ב. בליגה נוער מחוזית בלבד בה ניתן לרשום שני חריגי גיל, תוכל כל קבוצה לרשום כאחד משני השחקנים שחקן בהעברה חיצונית, השחקן השני יהיה חייב להיות שחקן ששיחק בעונה הקודמת באגודה.
בכבוד רב,


נפתלי גושן
רכז הליגות