רישום זרים

18:04 17/10/2001

        
                             17 אוקטובר 2001

לכבוד :

קבוצות ליגה לאומית גברים


נכבדיי,


הנדון : שינוי במועדי הליגה
    ותקופת ההעברות הנוספת

1.    עקב שינוי במועדי משחקי גביע המדינה יחולו שינויים במועדי הליגה, כמפורט להלן :
    מחזור מס' 17        ייערך ביום ראשון 3/2/02
    מחזור מס' 25        ייערך ביום ראשון 31/3/02
    אין שינוי בשעות המשחקים ומיקומם.
2.    ע"פ תקנון איגוד הכדורסל תקופת ההעברות הנוספת לשחקנים ישראליים ושחקנים זרים תחל לאחר מחזור 5 ביום רביעי 14/11/01 ותסתיים עם פתיחת סיבוב ב' ביום ראשון 20/1/02.
כמו כן, תשומת ליבכם כי המועד האחרון להרשמת שחקנים זרים חדשים (חילוף שחקן זר) הוא עד 5 מחזורים לפני תום הליגה, קרי, עד ליום שלישי 12/3/02.
                         בכבוד רב,

                         נפתלי גושן
                         רכז הליגות


העתק : איגוד השופטיםF:\עידית\נפתלי\מכתבים\2199.DOC