קבלת ספר המשחקים

10:42 10/09/2006


    
                                  ספטמבר 2006


לכבוד

________________

ג.א.נ. ,

        הנדון: קבלת ספר המשחקים

נציג אגודתכם מוזמן למשרדי איגוד הכדורסל ע"מ לקבל את ספר המשחקים לעונת 2006/2007, טפסי המשחקים ושוברי השיפוט.

חלוקת הספרים ויתר החומר לקבוצות תתקיים כל יום בין השעות :
16:00 - 08:30 ובימי שלישי וחמישי גם בשעות אחה"צ 18:00 - 16:00.

לתשומת ליבכם :
    את ספר המשחקים, טפסי המשחק ושוברי השיפוט יש לקבל במשרדי האיגוד עד סוף ספטמבר 2006 (28/9/06).
    עליכם לשלוח את נציגכם בצירוף יפויי הכוח המצורף .
    להזכירכם בהמשך לאמור בחוזר מס' 2 כי חלק מהליגות מתחילות כבר בשבוע של ה-3/10/06.
    תוכניות משחקי הקט-סל בעונה זו ייצאו בחוברת נפרדת שתחולק במועד מאוחר יותר יחד עם טופסי השיפוט לקט-סל.                                בכבוד רב,

                                נפתלי גושן
                                רכז הליגות

---------------------------------------------------------------------------------------

אנו אגודת ________________________________ מייפים את כוחו של

_____________________ מספר ת.ז. ________________________

לקבל עבורנו את ספר המשחקים ,טפסי המשחקים ושוברי השיפוט.

    
__________________     ______________________    
חתימת ב"כ האגודה           חותמת האגודה