ביטולים עקב גשם

12:30 17/11/2011

17 נובמבר 2011איגוד הכדורסל מודיע בזאת כי כל המשחקים במגרשים הפתוחים ביום חמישי,

ה-17/11/11 מבוטלים עקב מזג האוויר.

המשחקים באולמות מתקיימים כרגיל.


בכבוד רב,

מזכירות
איגוד הכדורסל