נערים א' לאומית – אליפות המדינה_(ליגה מספר 208):גמר תוכנית מעודכנת

16:07 30/04/2013
30 אפריל 2013
לכבוד
_____________________________
_________
_________

הנדון:נערים א' לאומית – אליפות המדינה_(ליגה מספר 208):גמר תוכנית מעודכנת
גמר
מכבי אסף חיפה – מכבי יאיר ראשל"צ
יום שני 6/5/13 שעה 19:00 בחיפה
יום חמישי 9/5/13 שעה 19:00 בראשון לציון
יום ראשון 12/5/13 שעה 19:00 בחיפה (אם יהיה צורך) איגוד השופטים ישבץ לכל משחק 3 שופטי מזכירות .בכבוד רב
נפתלי גושן
רכז הליגות