ליגה ילדים א' לאומית דרום

15:18 12/06/2011

12 יוני 2011

לכבוד
הפועל עומר
באמצעות פקס מס' 077-3294325


א.נ.,

הנדון: קבוצת ילדים א' מס' 2136 -
עליה לליגה ילדים א' לאומית דרום


ע"פ תקנון האיגוד (פרק 53 ג' לתקנון משחקי האליפות) בעקבות הודעת אליצור חבל יבנה על אי עליתה לליגה, קבוצת ילדים א' שלכם תעלה לליגה ילדים א' לאומית דרום ותשובץ בליגה זו בעונת 2011/2012.


אנו מאחלים לכם הצלחה בליגה זו.


בכבוד רב,


נפתלי גושן
רכז הליגות