גמר-סל: ליגה ארצית נשים

09:41 27/04/2008

27 אפריל 2008

לכבוד

_______________

ג.א.נ,

הנדון: גמר-סל: ליגה ארצית נשים - 154

חצי גמר

1.    הפועל עמק יזרעאל - מ.ס. אבן יהודה
•    יום שני 28/04/08        שעה 20:30 בקבוץ גבת
•    יום ראשון 04/05/08    שעה 20:00 באבן יהודה

2.    מכבי דרור רמת חן - הפועל מטה יהודה
•    יום שני 28/04/08            שעה 19:15 באולם בליך רמת חן
•    יום חמישי 01/05/08        שעה 20:30 בקבוץ צרעה


•    שתי הקבוצות המנצחות יעפילו לליגה הלאומית.
•    שתי הקבוצות המפסידות תשחקנה במשחק כפול על מקומות 3-4 בתאריכים
12/05/08 ו-15/05/08 והמנצחת בסדרה זו תעפיל אף היא לליגה הלאומית.

•    המשחקים ייערכו בשיטת משחקי בית וחוץ והמנצחת בסיכום שני המשחקים תוכרז כמנצחת. המנצחת בסיכום שני המשחקים היא הקבוצה אשר ניצחה בהפרש גבוה יותר בסיכום שני המשחקים. היו ההפרשים זהים בסיכום שני המשחקים, תשוחק ההארכה במשחק השני בין שתי הקבוצות עד להכרעה. הסתיים אחד מהמשחקים בשיויון, לא תשוחק ההארכה והקבוצה אשר ניצחה במשחק האחר תוכרז כמנצחת.
•    על הקבוצה המנצחת להודיע את תוצאת המשחק למחרת למזכירות האיגוד טלפונית או באמצעות הפקס.


                                בכבוד רב,
        
                                נפתלי גושן
                                רכז הליגות