שינוי קבוצות בליגה נערים

09:03 11/10/2004
    
                        
                            10 אוקטובר 2003

לכבוד

קבוצות ליגה נערים ארצית חיפה
קבוצות ליגה נערים מחוזית שומרון


נכבדיי,


         הנדון: שינוי קבוצות בליגה

ליגה נערים ארצית חיפה : 50
קבוצת הפועל גן שמואל (קבוצה מס' 1675) תצורף לליגה נערים ארצית חיפה במקום הפועל בית אליעזר שהתפרקה.

בכל מקום בתכנית המשחקים בו רשומה הפועל בית אליעזר נא רשמו את הפועל גן שמואל.

קבוצת הפועל גן שמואל תקיים את משחקיה הביתיים באולם בגן שמואל, בשעה 18:30, למעט המשחקים במחזורים 3, 5, 9, 15, 17 ו-23 שייערכו בשעה 20:30.

ליגה נערים מחוזית שומרון : 58
נא למחוק מליגה זו את הפועל גן שמואל (קבוצה מס' 1675).


                                בכבוד רב,

                                נפתלי גושן
                                רכז הליגות


העתק : איגוד השופטים