חוזר רשמי מס' 6 לעונת 2013/14

14:06 05/12/201304 דצמבר 2013

לכבוד


_____________
ג.א.נ.,

הנדון: חוזר רשמי מס' 6 לעונת 2013/14

1. החל מיום ראשון 22/12/13 יוכלו שחקנים להשתתף במשחקי הליגה והגביע
(בכל הליגות והגביעים) אך ורק בתנאי שיוצג בפני השופט כרטיס שחקן תקף
לעונת 2013/14 (כרטיס פלסטי סגול של האיגוד עם תמונה).

שחקנים ללא כרטיס שחקן לעונה זו לא יהיו רשאים כלל להשתתף במשחקים החל
מ- 22/12/13 בדבר בירורים נא לפנות למזכירות איגוד הכדורסל אל מירי יעקובוביץ’
ורוזי נחום כל יום (מלבד יום שישי) בין השעות 09.00 – 12.30 ובימי שלישי וחמישי
בשעות 16.00-18.00.

האישורים הרפואיים הירוקים שעליהם רשום אישור זמני לשחק לא יהיו תקפים יותר
החל מ- 22/12/13 ושחקנים יוכלו לשחק רק עם כרטיס שחקן או אישור זמני מיוחד ע"ג
טופס האיגוד (לא העתק ירוק של בדיקה) שיונפק ע"י מזכירות האיגוד, או העתק מעודכן
של רשימת השחקנים באתר האינטרנט של האיגוד.

קבוצות, שטרם העבירו תמונות השחקנים לסריקה באיגוד, מתבקשים לבצע זאת מיידית
אחרת שחקנים אלו לא יורשו לשחק במשחקים.

2. לנוחיותכם רצ"ב מיילים ישירים של עובדי האיגוד:

Naftaly@basket-ball.co.il רכז הליגות

Miri@basket-ball.co.il מחלקת רישום

Rozi@basket-ball.co.il מחלקת רישום

Refferres@basket-ball.co.il איגוד השופטים

Varda@basket-ball.co.il הנהלת חשבונות
בכבוד רב,


נפתלי גושן
רכז הליגות