קבוצת ילדים א'-השארות בליגה לאומית-הפועל קצרין

17:14 13/07/2004
    
                        
                                7 יולי 2004

לכבוד

הפועל קצרין


א.נ.,הנדון: קבוצת ילדים א' מס' 742 -
הישארות בליגה לאומית


ע"פ תקנון האיגוד (פרק 53 ג' לתקנון משחקי האליפות) בעקבות הודעת הפועל מגדל העמק על פירוק קבוצתה, קבוצת הילדים א' שלכם שירדה ליגה תישאר בליגה ילדים א' לאומית צפון ותשובץ בליגה זו בעונת 2004/2005.

אנו מאחלים לכם הצלחה בליגה זו.
                                בכבוד רב,

                                נפתלי גושן
                                רכז הליגותהעתק : מר יעקב בן-שושן - מרכז הפועל
הפועל מגדל העמק


F:\עידית\נפתלי\מכתבים\2004-05\שיבוצים\421.DOC