תוספת בנוגע לסדר ירידות

17:04 07/09/2000

20007 בספטמבר

נשיאות איגוד הכדורסל, בישיבתה מיום ,4/9/00 החליטה על תוספת בנוגע לסדר
הירידות בליגות שבהן יש ירידות לליגה נמוכה יותר, כמפורט להלן :

"בכל מקרה שאחת מהליגות - ליגה ארצית גברים, ליגה ארצית נשים, ליגה א' גברים,
ליגה ב' גברים, ליגה נוער לאומית, ליגה נוער ארצית, ליגה נערים לאומית, ליגה נערים
ארצית - תחל בפועל עם 10 קבוצות או פחות מכך, הרי שבכל מקרה תרד בסיום העונה
קבוצה אחת מאלו שהחלו בפועל את משחקי הליגה.
לענין סעיף זה - להתחיל בפועל את העונה, הכוונה כי הקבוצה שיחקה בפועל לפחות
משחק אחד במסגרת הליגה במהלך אותה עונה."

נא עדכנו אצלכם את המידע הקודם וכן את תקן העליות והירידות המתפרסם
בספר משחקי הליגה והגביע לעונת 2000/2001.

בכבוד רב,
נפתלי גושן
רכז הליגות