ביטולים עקב גשם

14:25 18/11/2011

18 נובמבר 2011איגוד הכדורסל מודיע בזאת כי כל המשחקים במגרשים הפתוחים ביום שישי ושבת

ה-18/11/11 ו- ה 19/11/11 מבוטלים עקב מזג האוויר.

המשחקים באולמות מתקיימים כרגיל.


בכבוד רב,

מזכירות
איגוד הכדורסל