אישורים זמניים לשחקנים

09:04 14/10/2012


‏10 אוקטובר 2012לכבוד

______________

______________

______________
הנדון:אישורים זמניים לשחקנים


לנוחיותכם החל מהיום ניתן להיכנס לאתר של איגוד הכדורסל על מנת להדפיס רשימת שחקנים כדי שיוכל לשמש כאישור זמני עד קבלת כרטיסי השחקן.


ניתן להציג אישור זה לשופטים בצירוף תעודה מזהה או כרטיס שחקן ישן .

לתשומת ליבכם: המערכת מתעדכנת רק לאחר 24 שעות מרישום השחקנים באיגוד.

בכבוד רב,

נפתלי גושן
רכז הליגותO