גביע המדינה לנשים

16:11 15/08/2013


15 באוגוסט 2013


לכבוד
קבוצות ליגת על נשים

ג.א.נ,

הנדון: גביע המדינה לנשים

הגרלת משחקי השלב הראשון של גביע המדינה לנשים ומשחקי רבע הגמר תתקיים ביום שישי 30/8/13 באירוע פתיחת העונה של הליגות המקצועניות .
במועד הנ"ל יוגרלו משחק השלב המוקדם ומשחקי רבע הגמר.

בשלב הראשון של הגביע תשתתפנה 2 קבוצות שתוגרלנה מתוך 9 קבוצות של ליגת על שישחקו במשחק אחד ביום חמישי 14.11.13.

יתר הקבוצות תעלינה לשלב רבע הגמר ותשחקנה בשלב זה יחד עם מנצחת המשחק הראשון, שתקבע אוטומטית כמארחת בשלב רבע הגמר.

משחקי רבע הגמר ייערכו ביום ראשון 22.12.13

משחקי חצי הגמר ייערכו ביום שני 03.03.13

משחק הגמר ייערך ביום חמישי 06.03.13
בכבוד רב

נפתלי גושן
רכז הליגות