חוזר רשמי מס' 2 לעונת 2010/11

15:26 24/06/2010

לכבוד

_________________


נכבדיי,


הנדון: חוזר רשמי מס' 2 לעונת 2010/11

1. להלן שינויים בתקנון ליגה לאומית גברים, כפי שאושרו ע"י הנהלת איגוד
הכדורסל, בישיבתה מיום 22/06/10, כדלקמן:
א. מחזור אחרון של הליגה הלאומית ייערך כולו באותו תאריך ובאותן
השעות.
ב. כמות ההעברות בתקופת ההעברות הנוספת (אחרי מחזור 5) תהיה 3 שחקנים במקום 2 שחקנים.
ג. שחקן ישראלי יוכל לשחק בקבוצה 48 שעות לאחר העברתו/הרשמתו באיגוד (ולא חמישה ימים כפי שהיה עד היום).

2. להלן שינויים בתקנון ליגת על נשים, כפי שאושרו ע"י הנהלת איגוד הכדורסל,
בישיבתה מיום 22/06/10, כדלקמן:
א. סימון מגרשים
כל המשחקים בליגת על נשים ייערכו לפי החוקה החדשה, כולל סימוני המגרש
החדשים ושעון 24 השניות, כפי שפורסם בחוזר רשמי מס' 9, מיום 03/02/10.
ב. קנס אוטומטי לשחקניות בליגת על נשים
הקנס האוטומטי לשחקניות מורחקות בליגת על נשים יהיה 4,000 ₪ בהרחקה
הראשונה (במקום עונש הרחקה אוטומטי). במקרה של הרחקה שניה באותה
עונה - הקנס יהיה כפול.

3. להלן מועדי פתיחת משחקי הליגות השונות:

ליגה לאומית גברים יום שלישי 05/10/10
ליגה ארצית גברים יום ראשון 03/10/10
ליגה א' גברים יום שלישי 12/10/10
ליגה ב' גברים יום רביעי 13/10/10
ליגה לאומית נשים יום שלישי 12/10/10
ליגה ארצית נשים יום חמישי 14/10/10
ליגה לאומית נוער יום שני 04/10/10
ליגה ארצית נוער יום שני 04/10/10
.../2
- 2 -

ליגה מחוזית נוער יום שני 04/10/10
ליגה לאומית נערים יום רביעי 06/10/10
ליגה ארצית נערים יום רביעי 13/10/10
ליגה מחוזית נערים יום ראשון 03/10/10
ליגה נערות א' לאומית ומחוזית יום ראשון 03/10/10
ליגה נערות ב' לאומית ומחוזית יום שלישי 05/10/10
ליגה לילדים יום חמישי 14/10/10
ליגה קט-סל א' בנים יום שלישי 05/10/10
ליגה קט-סל ב' בנים יום שלישי 12/10/10
ליגה ילדות יום רביעי 13/10/10
ליגה קט-סל בנות יום ראשון 10/10/10

4. להלן מועדי פתיחת משחקי הגביעים השונים:

גביע המדינה לגברים יום שלישי 28/09/10 (ארבע קבוצות
מליגה לאומית תשחקנה בסיבוב ביניים
ביום שלישי 21/09/10)
גביע האיגוד לגברים יום ראשון 26/09/10
גביע ליגה ב' יום ראשון 03/10/10
גביע האיגוד לנשים יום ראשון 03/10/10
גביע המדינה לנוער יום שני 27/09/10
גביע האיגוד לנוער יום שני 27/09/10
גביע המדינה לנערים יום שלישי 28/09/10
גביע האיגוד לנערים יום רביעי 06/10/10
גביע המדינה לנערות א' יום ראשון 26/09/10
גביע המדינה לנערות ב' יום שלישי 28/09/10
גביע המדינה לילדים יום חמישי 07/10/10
גביע המדינה לילדות יום רביעי 06/10/10

5. הנהלת איגוד הכדורסל החליטה על שינוי שיטת הגמר סל, בליגה ילדים א' לאומית כדלקמן:
א. כיום משתתפות בגמר-סל ששת אלופות המחוזות שמחולקים לשני בתים של 3
קבוצות בשיטת ליגה (בית וחוץ), הקבוצה הראשונה מכל בית עולה למשחק
הגמר שמתקיים בשיטת משחק כפול במגרשי הקבוצה.
ב. עפ"י המלצות ועדה מקצועית, תעלינה לגמר-סל 2 קבוצות מכל מחוז בליגה
ילדים א' לאומית:
12 הקבוצות יחולקו ל-4 בתים של 3 קבוצות בשיטת ליגה (בית - חוץ), קבוצה
ראשונה מכל בית תעלה למשחקי חצי הגמר שייערכו באולם נייטרלי.
ארבעת הקבוצות ירוכזו ביומיים באולם נייטרלי, ייערכו שני משחקי חצי גמר,
במועד אחר ייערכו משחקים על מקומות 3-4 ומשחק הגמר. הפנינג גדול וריכוז
של השחקנים המצטיינים, במשך יומיים מרוכזים.
.../3


- 3 -

6. להלן שינויים בתקנון לגבי ליגה לנערים וליגה לקט סל , כפי שאושרו ע"י הנהלת איגוד הכדורסל, בישיבתה מיום 22/06/10, כדלקמן:
קט-סל
 זמן המחצית יקוצר ל- 5 דקות בלבד.
 הוספת דקת משחק בכל שישית. מ- 5 דקות ישונה ל- 6 דקות.
 מותר לקחת 2 פסקי זמן בלבד במהלך המשחק מתי שרוצים.

נערים
 ביטול כל ההגבלות בנוגע לשמירה כפולה, כלומר ניתן לשמור דאבל אפ בכל מצב, לאחר הדאבל אפ חוזרים לאישית.
 אין שמירה אזורית בליגה.
 מותר ללחוץ כל המגרש כל הזמן.
 הדבר נכון לכל ליגות הנערים.

7. להלן מועדי סיום ההעברות בליגות השונות:
 ליגה לאומית גברים: יום שלישי 21/09/10 בשעה 13:00 בצהריים.
 ליגה לאומית נשים: יום שלישי 28/09/10 בשעה 13:00 בצהריים.
 יתר הליגות: יום רביעי 15/09/10 בשעה 13:00 בצהריים.


8. להלן הבהרות בנוגע לרישום מאמנים לעונה 2010/11, כפי שנקבע ע"י ארגון המאמנים:

• לא תהיה דחייה בעונה זו בבדיקת כרטיסי מאמן ומדריך.
בדיקת הכרטיסים ע"י השופטים תחל ביום הראשון של המחזור הראשון
של כל ליגה או גביע ללא יוצא מן הכלל.

מאמן או מדריך שלא יהיה ברשותו כרטיס מאמן לעונת 2010/11 או אישור זמני תקף, לא יוכל לנהל את משחק קבוצתו.
אישור זמני יינתן רק למאמן/מדריך שחומר הרישום המלא שלו נתקבל במשרדי ארגון המאמנים ונבדק ע"י מזכירת הארגון - הגב' נטע קרומר-לנגבורד. לא יינתנו אישורים זמניים ל: חומר שנשלח והוא בדרך, לחומר חסר, לחומר עם תשלום שהוא דחוי.
אישורים זמניים יוצאו רק ע"י ארגון המאמנים.
• בעניין עוזרי המאמנים, אנו מדגישים: עוזר מאמן דינו כמאמן מבחינת חוק הספורט. מדריך אינו יכול להיות מאמן/עוזר מאמן בכל קבוצה מעל גיל 16. מדריך לא יכול לשמש כמאמן וכעוזר מאמן בליגות בוגרים, נשים, נוער ונערות א'.


.../4- 4 -


9. בהמשך לאמור בתקנון, אנו מזכירים לכם שוב את הנוהג לגבי שינוי משחקים בליגה נוער, נערים, נערות, ילדים, ילדות וקט סל - נוהל שנועד להקל על הקבוצות.
ניתן יהיה לשנות מועד משחק ליגה בהתאם לקריטריונים הקבועים בתקנון האיגוד בהסכמת שתי הקבוצות גם ישירות מול מנהל האזור של איגוד השופטים בליגות: ילדים ב', ילדים א' מחוזית, ילדים א' לאומית, נערים מחוזית, נוער מחוזית, קט סל בנים ובנות, ילדות, נערות א' מחוזית ונערות ב' מחוזית.
ניתן לדחות משחק רק בתנאי שהמועד החדש יהיה עד המחזור הבא של אותה הליגה, בכל מקרה לא ניתן יהיה לדחות משחק בהסכמת שתי קבוצות במחזור האחרון של סבוב א' ובמחזור האחרון של העונה.
בקשות לשינוי משחקים עקב טיולי בתי ספר, שינוי משחקי גביע ושינוי ביתר הליגות שלא מוזכרות בחוזר זה ייעשו רק ע"י איגוד הכדורסל.

10. להלן רשימת השחקנים והמאמנים שנותר להם לרצות בעונת 2010/11 עונש משמעתי שהוטל ע"י בית הדין המשמעתי (כמובן שהעונש ייגרר ויהיה בתוקף באם השחקן או המאמן יעבור לקבוצה אחרת).

שחקנים
 גנאים רקאן (הפועל סחנין) - עד לתאריך 11/11/10
 שחר ערן (הפועל ירושלים/הר אדר) עד לתאריך 01/01/13
 בוטבול אילן (הפועל מאמנים כפ"ס) - 2 משחקים
 חליל אניס (הפועל אעבלין) - משחק אחד
 אייל אנדלסמן (מכבי שהם) - משחק אחד
 פרץ עמית (מכבי כרמי יוסף) - משחק אחד
 עודי אורי (מכבי גדרה) - משחק אחד
 דראי ליעד (מכבי דימונה) - משחק אחד
 פדידה יקיר (אליצור אופקים) - 3 משחקים
 קורן איילון (הפועל קדימה) - 2 משחקים
 אליהו צהל (הפועל ע"י/כפר ברוך) - עד לתאריך 29/04/11
 מאיר יזרעאלוב (מתנ"ס תל כביר) - 2 משחקים
 אורי שטיין (הפועל גמנסיה ירושלים) - 3 משחקים
 אבישי נתנילוב (מתנ"ס תל כביר) - 2 משחקים
 זיו לוי (מ.ס. ראש העין) - משחק אחד
 פאוץ יברכיה (מכבי דימונה) - 4 משחקים
 מתן זילברמן (מכבי כרמיאל) - 2 משחקים
 יוני קמינסקי (הפועל בקעת הירדן) - 2 משחקים
 אייל שטרן (הפועל רמות ירושלים) - 3 משחקים
 אורן נועם (הפועל נען) - 2 משחקים
 גלסנר נתנאל (הפועל משמר השבעה) - 2 משחקים
 דוד דוד (אליצור רמלה) - 4 משחקים
 גבעוני יהונתן (מתנ"ס תל כביר) - 2 משחקים
.../5
- 5 -

 אלדאו חסן (הפועל ארז נהריה) - 4 משחקים
 אלדאו פרח (הפועל ארז נהריה) - 4 משחקים
 מתא עדל (הפועל ריינה/מעיליא) - 3 משחקים
 חטיב שאדי (הפועל ריינה/מעיליא) - 2 משחקים
 וענונו שלומי (הפועל ירושלים/מבשרת) - 2 משחקים
 לוינסון יונתן (הפועל גת) - 2 משחקים
 אלן אנדרסון (מכבי תל אביב) - 2 משחקים ממועד חידוש רישומו באיגוד
 רדין סשה אלכסנדר (הפועל רמת הנגב) - משחק אחד

כרוז
 פלג הראל (הפועל גלבוע עפולה) - 5 משחקים ביתיים

מאמנים
 בבאי יצחק (מכבי גבעת זאב) - 6 שבועות
 אלירן אזולאי (מכבי רחובות) - שבוע


בכבוד רב,


נפתלי גושן
רכז הליגות