חוזר רשמי מס' 9 לעונת 2012/13

07:19 20/03/2013

19 מרץ 2013

לכבוד
_______________

ג.א.נ.,

הנדון: חוזר רשמי מס' 9 לעונת 2012/13

1. הנהלת איגוד הכדורסל בישיבתה מיום 18/3/13 אישרה את המלצות הועדה המקצועית לגברים מיום 13/2/13 כדלקמן:
א. שמירה אזורית בליגה נערים-
הוחלט: תתאפשר שמירה אזורית בנערים א' בלבד החל מעונת 2013/14
ב. אושר שינוי שיטת משחקי נוער לאומית ונערים א' לאומית, החל מעונת 2013/14 כדלקמן:
הליגה בעונת 2013/14 תמנה 48 קבוצות.

48 הקבוצות תחולקנה לארבע מחוזות של 12 קבוצות כל אחד- על פי התקנון הרגיל של האיגוד, ליגה רגילה של 2 סיבובים על בסיס גיאוגרפי בלבד ( בלי ראשי בתים וקבוצות מדורגות) כפי שהיה בעבר לפני השיטה הנוכחית,
עם תום המשחקים לאחר 22 מחזורים תעלנה מכל מחוז -4 קבוצות למשחקי הגמר סל(סה"כ 16 קבוצות).

המשחקים בשלב הגמר סל יערכו בשיטת המפסיד יוצא.

בשלב שמינית הגמר ושלב רבע הגמר יערכו המשחקים בשיטת הטוב משני המשחקים (על פי הפרשים) כשהקבוצה הבכירה תארח את המשחק השני.

בשלב חצי הגמר והגמר יערכו המשחקים בשיטת הטוב מ-3 משחקים כשהקבוצה הבכירה בדירוג ( או הקבוצה עם המאזן הטוב ביותר בין הקבוצות אם הן יהיו באותו מקום בליגה) תארח את המשחק הראשון והשלישי, אם 2 קבוצות תפסו בליגה את אותו הדירוג וגם מאזן הנקודות שלהן שונה יערך המשחק השלישי באולם נייטרלי.
8 הקבוצות בכל מחוז ממקומות 5-12 תשחקנה בבית תחתון בשיטת ליגה של סיבוב אחד (7 מחזורים) כשהתוצאות והנקודות מהליגה נגררות לשלב זה,2 האחרונות מכל מחוז תרדנה לליגה ארצית (סה"כ 8 קבוצות)
8 קבוצות מליגה ארצית ( 2 מכל מחוז) תעלנה ללאומית.

בכל מחוז בבית התחתון יערכו המשחקים באותו מחוז בלבד ולא חיבור של 2 מחוזות כפי שהיה בעונה זו וגרם לעיוותים מקצועיים וגיאוגרפיים.

2. הנהלת איגוד הכדורסל בישיבתה מיום 18/3/13 אישרה את המלצות הועדה המקצועית לנשים מיום 10/2/13 כדלקמן:
שיתוף בנות בליגה בנים
החל מעונת 2013/2014 בליגות קט-סל וליגה לילדים תתקיים הפרדה מוחלטת. בנות ישחקו רק בליגת קט-סל בנות וליגה לילדות, ובנים ישחקו רק בליגת קט-סל בנים וליגת ילדים.
האגף המקצועי של האיגוד יבצע סקר בין כל האגודות בארץ לבדיקת אפשרות לפתיחת ליגה מעורבת בנים-בנות בגילאי קט-סל, ללא הגבלת כמות השחקניות והשחקנים.
בכבוד רב,


נפתלי גושן
רכז הליגות