בית עליון-ליגה לאומית נשים (218)

11:42 05/01/2014
1 בינואר 2014לכבוד


____________
א.נ.,

הנדון: בית עליון-ליגה לאומית נשים (218)


1. רצ"ב תוכנית הבית העליון של ליגה לאומית נשים.

2. בהמשך לאמור לעיל בחוזר רשמי מס' 3 מיום 22.7.13 הקבוצות גוררות עמן את כל הנקודות והתוצאות בשלב הראשון.

מאחר וחלק מהקבוצות בסיכומו של דבר תשחקנה 3 משחקים בעונה נגד יריבותיה וחלק תשחקנה רק 2 משחקים בעונה נגד יריבותיה הרי לצורך חישוב הטבלה הפנימית ע"פ
פרק 37 לתקנון האיגוד, במידה ו-2 קבוצות או למעלה מ-3 קבוצות צברו בטבלת הדירוג את אותן הנקודות, החישוב הפנימי (במקרה זה בלבד) יהיה רק לפי שתי התוצאות בשלב השני בלבד מבלי לקחת בחשבון את התוצאות בין הקבוצות האלו בשלב הראשון, (הנקודות כמובן תחשבנה כולן כנגררות מפתיחת העונה).

3. בטופס השיפוט שברשותכם נא שנו את המספר הליגה לליגה מספר 218.

4. תוצאות וטבלאות של הבית העליון באתר האינטרנט ניתן לראות ב"קטגוריות" גמר סל ולחיצה על ליגה לאומית-בית עליון.בכבוד רב,

נפתלי גושן
רכז הליגות
העתק: איגוד השופטים