שינויים בתוכנית המשחקים -חוזר מס' 24

11:58 17/03/2013

17 במרץ 2013

לכבוד
__________________

ג.א.נ.,

הנדון: שינויים בתוכנית המשחקים -חוזר מס' 24

1. נא רשמו את פירוק הקבוצה הבאה:
הפועל המפרץ / מטה אשר (קבוצה מס' 2756)-ליגה א' נשים חיפה (29) .

2. נא רשמו את הפסקת פעילות הקבוצה הבאה עקב החלטת בית הדין המשמעתי:
הפועל בסמת טבעון (קבוצה מס' 624)-ליגה ב' זבולון (11).


בכבוד רב

נפתלי גושן
רכז הליגות