פעילות בעונת 2004/5

09:26 13/05/2004
                    
                                9 מאי 2004

לכבוד                         

קבוצות ליגה קט-סל בנות
קבוצות ליגה ילדות


א.נ.,


     הנדון : פעילות בעונת 2004/2005


החל מעונת 2004/2005 יעבור הטיפול בילדות בכיתות ג'-ז' לאחריות ההתאחדות לספורט לבתי-הספר ולפיכך יחולו השינויים הבאים בליגות :

1.    ליגה קט-סל בנות : איגוד הכדורסל לא יפעיל בעונת 2004/2005 ליגה לקט-סל בנות והפעילות בליגה זו תתנהל במסגרת ההתאחדות לספורט בבתי-הספר.

2.    ליגה ילדות : ליגה לילדות תתקיים בעונת 2004/2005 במסגרת איגוד הכדורסל כרגיל. בליגה לילדות תשחקנה ילדות שנולדו בשנת 1991 וילידות חודש דצמבר 1990. ילדות שנולדו בשנת 1992 לא תוכלנה לשחק בליגה לילדות והן תצורפנה למסגרת שתפעיל ההתאחדות לספורט בבתי-הספר.


                                בכבוד רב,

                                נפתלי גושן
                                רכז הליגות


העתק : מר ירמי אולמרט - יו"ר איגוד הכדורסל
מר ישראל שריד - יו"ר ועדת נשים
מר יהודה שקמה - מזכ"ל איגוד הכדורסל
מר אבי סגל - מזכיר איגוד השופטים
מנהלי האזורים באיגוד השופטים
הגב' מירי יעקובוביץ - מנהלת מחלקת רישום, איגוד הכדורסלF:\עידית\נפתלי\מכתבים\2004-05\261.DOC