שמירה אישית בליגות נערים

11:46 26/10/2008


                                 26 אוקטובר 2008

לכבוד

קבוצות ליגה לנערים


ג.א.נ.,


הנדון: שמירה אישית

בהמשך לסעיף 21 בספר המשחקים, להלן הבהרה בנושא שמירה אישית -
בליגה לנערים יהיה מותר לשמור הגנה אישית בלבד על כל המגרש. ניתן לבצע שמירה של שנים על אחד (דייבל אפ) בכל המגרש.                                    בכבוד רב,

                                    נפתלי גושן
                                    רכז הליגות