שנוי שעות משחקים ומועדי משחקים

15:51 06/07/2004
                            5 יולי 2004
        
לכבוד

_________________

ג.א.נ.,

הנדון : שינויי שעות משחקים ומועדי משחקים

הנהלת איגוד הכדורסל , בישיבתה מיום 5/7/04, החליטה על שינויי תקנון המשחקים בליגות הנמוכות (ליגה א' גברים, ליגה ב' גברים, ארצית נשים, נוער, נערים, נערות, ילדים, ילדות וקט-סל) ע"מ להקל על הקבוצות בפעילותן באיגוד.

א.    שינוי שעות משחקים
הנהלת האיגוד החליטה שכל נושא שינוי שעות המשחקים בליגות הנמוכות יהיה באחריות ובטיפול מנהלי האזורים של איגוד השופטים.
ע"פ ההחלטה קבוצה שתרצה לשנות את שעת המשחק (גם ביום המשחק) תוכל לתאם זאת עם מנהל האזור של איגוד השופטים וזאת בתנאי שתמציא למנהל האזור בפקס את הסכמתה והסכמת הקבוצה היריבה.
הקבוצות תוכלנה, בתיאום עם מנהל האזור, לשנות שעה גם לשעות מוקדמות יותר מהמקובל וגם לשעות מאוחרות יותר, וכל זאת בהסכמה ובתיאום עם מנהל האזור.
החלטה זו תקל על הקבוצות בפעילותן השוטפת ותפתור בעיות שצצות ברגע האחרון עם מגרשים ואולמות תפוסים - דבר המחייב שינוי שעה.


-2-

היועץ המשפטי של איגוד הכדורסל יעביר בהקדם את נוסח התקנון החדש ובו גם נוהלי ההתקשרות בין הקבוצות למנהלי האזורים (פקס, אי-מייל, הודעות טלפוניות וכד').
שינוי שעות המשחקים בליגת-על נשים, לאומית גברים ונשים וליגה ארצית גברים יישאר בסמכות ועדת הליגה והגביע שתוכל לשנות שעות משחקים בהסכמת שתי הקבוצות גם ביום המשחק.

ב.    שינוי מועדי משחקים
שינוי מועדי משחקים ישאר בטיפול ועדת הליגה והגביע -
תקנון איגוד הכדורסל מאפשר שינויים במשחקים עד 14 ימים לפני כל משחק (טיול בית ספר, הסכמת 2 הקבוצות וכד').
הנהלת האיגוד החליטה להקל על הקבוצות ולקבוע כי שינוי ניתן לעשות עד 7 ימים לפני המשחק.
כמו כן החליטה הנהלת איגוד הכדורסל במטרה להקל על הקבוצות כי 2 קבוצות בהסכמה ביניהן יכולות גם לדחות משחק (באישור האיגוד), בתנאי שהמועד החדש למשחק יהיה עד המחזור הבא של אותה הליגה. דבר זה יאפשר גם דחייה של עד 5 ימים מהמועד הקבוע למחזור ויאפשר לבוא לקראת הקבוצות. אבל ברור שבמחזור האחרון של סיבוב א' ובמחזור האחרון של העונה לא ניתן לדחות משחקים, אלא רק להקדים (גם זה כפוף לרגישות הליגה).
    
            בכבוד רב,
            נפתלי גושן
                                 רכז הליגות
F:\עידית\נפתלי\מכתבים\2004-05\ליגות\כללי\415.DOC