קבוצות ליגה לאומית גברים - תזכורת הרשמות והעברות

10:41 22/09/2009
    


                        
                                21 ספטמבר 2009


לכבוד
קבוצות ליגה לאומית גברים

א.נ.,
הנדון: תזכורת - נהלי הרשמות והעברות


1.    משחקי ליגה לאומית גברים יחלו ביום שלישי 13/10/09.

2.    המועד האחרון להעברת שחקנים ישראלים וזרים הוא יום שלישי 29/09/09 שעה 13:00 בצהריים.
    
3.    המועד האחרון להרשמת שחקנים ישראלים חדשים, מתאזרחים (עולים חדשים) ושחקנים זרים חדשים הוא יום שלישי 06/10/09 שעה 14:00 בצהריים.

4. קבוצה שלא תספיק לרשום זר עד למועד הנ"ל (06/10/09) תוכל לעשות זאת גם
לאחר מכן, אך תפסיד חילוף אחד (כל זר ניתן להחליף פעמיים עד 5 מחזורים לפני תום העונה).        

5. מועד ב' להרשמת/העברת שחקנים ישראלים יחל אחרי מחזור 5 (11/11/09) ויסתיים
בתאריך 14/02/10.
במועד זה יכולה כל קבוצה לרשום/להעביר אליה 2 שחקנים ישראלים, בלבד.

המסמכים הנחוצים להרשמה הם:

הרשמת שחקן זר
טופס הרשמת שחקן + תמונת פספורט עדכנית, טופס בדיקה רפואית, דמי
רישום לפיב"א בסך 1,500 ₪, שחרור בינלאומי מאיגוד הכדורסל האחרון בה
שיחק השחקן ודרכון השחקן.

הרשמת שחקן מתאזרח/עולה חדש
טופס הרשמת שחקן + תמונת פספורט עדכנית, טופס בדיקה רפואית, דמי רישום בסך
3,500 ₪, שחרור בינלאומי מאיגוד הכדורסל האחרון בה שיחק השחקן, תעודת אזרחות
ישראלית (דוגמה ניתן לראות בעמ' 62 בספר המשחקים) וכן אישור משלטונות צה"ל על
עמידה בחוק שירות בטחון (דוגמה של האישור ניתן לקבל באיגוד).
                                
**תשומת ליבכם כי על מנת לשחק, חייב השחקן בתעודת אזרחות ישראלית מלאה -
תעודת זהות או תעודה עולה חדש אינה מספקת.

                                    בכבוד רב,
                                    בברכת שנה טובה,

                                    נפתלי גושן
                                    רכז הליגות