עיקרי השינויים בחוקת הכדורסל - 2014

11:20 14/08/2014

לכבוד 13 באוגוסט 2014

_____________

א.ג.נ.,


הנדון:עיקרי השינויים בחוקת הכדורסל - 2014


להלן תמצית השינויים בחוקת הכדורסל הרשמית 2014 .
לנוסח מלא של השינויים יש לעיין בספר החוקה המלא ל-2014:

1. אזורי חצי מעגל ללא עבירת תוקף(Change) – קו קשת חצי המעגל מהווה חלק בלתי נפרד מאזור חצי המעגל. לפיכך, שחקן שעומד מחוץ לתחום חצי המעגל, אך אחת מרגליו נוגעת בקו חצי המעגל, נחשב כמי שעומד בתוך חצי המעגל ויחולו ביחס אליו הוראות החוקה בדבר אי חיוב בעבירת תוקף במקרים הרלוונטיים.
2. פסקי זמן – הוספה מגבלה, כי החל מעת ששעון המשחק מראה 02:00 דקות לסיום המשחק, קבוצה לא תוכל לקבל יותר מ-2 פסקי זמן (גם אם לא נצלה עד אז אף אחד מ-3 פסקי הזמן העומדים לרשותה במחצית השנייה).
3. חוק 24 שניות – כאשר קבוצת ההתקפה משתלטת על כדור חוזר בהתקפה, לאחר שנגע בטבעת כתוצאה מניסיון זריקה לסל או זריקת עונשין אחרונה/יחידה או מסירה, שעון הקליעה יאופס ל-14 שניות בלבד.
בשלב זה חוק 24 השניות החדש יכנס לתוקפו רק בליגות המקצועניות(על גברים,על נשים ולאומית גברים).
לגבי יתר הליגות :
הועדות המקצועיות באיגוד ידונו בכך ויחליטו אם יש צורך בשנה הקרובה להחיל חוק זה גם על ליגות נוספות.
4. עבירה טכנית לשחקן/למאמן :
• העונש הוא זריקת עונשין אחת (1) + הכנסת כדור מחוץ לתחום בהמשך קו מחצית המגרש מול שולחן המזכירות.
• שחקן יפסל בעקבות עבירה טכנית שנייה.

-2-

5. סימוני השופטים – הוספה המלצה חזקה לשופטים ללוות את סימוני העבירות למזכירות גם בדיווח מילולי בקול. כמו כן נוספו סימונים חדשים אותם ניתן למצוא בנספח א' של ספר החוקה המלא ל-2014.
6. מספרי השחקנים – ניתן לעשות שימוש במספרים על חולצות השחקנים: "0", "00" ו- 1 עד 99 כולל.
להלן מגבלות לגבי מספרי השחקנים:
א. בכל אולם בו יש שעון עבירות המראה את עבירות השחקנים, מספרי גופיות המשחק חייבים להיות מקבילים למספרים הרשומים על לוח העבירות. כלומר, שחקן לא יוכל לשחק באותו משחק עם גופיה מספר 99 אם על לוח העבירות הגדול אין ספרה מס' 99.
ב. אין שינוי במספרי השחקנים חריגי הגיל וחריגי גיל יכולים לשחק רק עם המספרים הבאים:
• נוער לאומית: מס' 4 בלבד.
• נוער ארצית ונוער מחוזית: מס' 4 ו-5 בלבד.
• נערים א' מחוזית,נערים ב' מחוזית, ילדים א' מחוזית,ילדים ב' וקט סל בנים -
חריג ראשון מס' 4, חריג שני (אם יש ) מספר 5 , חריג
שלישי(אם יש) מס' 44, חריג רביעי(אם יש) מספר 55.
• נערות א' לאומית,ילדות וקט סל בנות, מספר 4 או מספר 5 בלבד.
• נערות א' מחוזית,נערות ב' מחוזית: מספרי 4 ו-5 בלבד.בכבוד רב,

נפתלי גושן
רכז הליגות