קבוצות ליגת-על גברים (ליגת ווינר) תקופת ההעברות ורישום שחקנים: תזכורת

15:50 09/11/2014
09 בנובמבר 2014
לכבוד

קבוצות ליגת-על גברים (ליגת ווינר)

ג.א.נ.,

הנדון: תקופת ההעברות ורישום שחקנים: תזכורת

1. המועד האחרון להעברות שחקנים והרשמת זרים לעונה זו נקבע ע"י מנהלת

2. למרות האמור בסעיף 1 שחקנים הרשומים בליגה לאומית גברים (גם שחקנים זרים וגם ישראלים) יוכלו לעבור לקבוצות בליגת-על רק עד ליום שלישי 17/03/15 בשעה 11:00 בבוקר.

3. בתקופת ההעברות תוכל כל קבוצה לקלוט בשורותיה שחקנים זרים וישראלים במסגרת 15 השחקנים המותרים לקבוצה לרשום בשורותיה.
במידה ובקבוצה רשומים כבר 15 שחקנים ניתן לבטל רישום שחקנים. במקרה זה יש להמציא לאיגוד אישור בכתב מהשחקן המבוטל והחזרת כרטיס השחקן שלו, שחקן ישראלי שכרטיסו בוטל יכול להירשם מחדש בקבוצתו עד למועד האחרון להעברות אך במקרה כזה לא תוכל הקבוצה לבטלו פעם נוספת.

4. שחקן יכול לשחק בעונה רק בשתי קבוצות בישראל.

5. בתקופת ההעברות תהא קבוצה רשאית גם לרשום בשורותיה שחקן חדש אשר לא רשום באותה עונה בכל קבוצה אחרת.

6. שחקן שיועבר או יירשם בתקופת ההעברות יהיה רשאי לשחק בקבוצתו החדשה במחזור הקרוב להעברתו ובלבד שטופס ההעברה/הרשמה יומצא לאיגוד עד שעה 11:00 בבוקר ביום המשחק, ולשחקן יש מקום פנוי ברשימת 15 השחקנים של הקבוצה.

7. בתקופת ההעברות ניתן להעביר מקבוצה לקבוצה גם שחקנים זרים. שחקן זר יכול לשחק בעונה רק בשתי קבוצות בישראל.


בכבוד רב,

נפתלי גושן
רכז הליגות