אליפות המדינה - נערות ב' לאומית, 112

12:35 25/04/2010
                             25 אפריל 2010

                
לכבוד

__________________


ג.א.נ.,

הנדון: אליפות המדינה - נערות ב' לאומית, 112
        
גמר:
יום שני 26/04/10                        שעה
הפועל מעגן מיכאל/זכרון - מכבי אשדוד             19:30

יום חמישי 29/04/10                    שעה

מכבי אשדוד עתיד - הפועל מעגן מיכאל/זכרון        18:30

"    המשחקים ייערכו בשיטת משחקי בית וחוץ והמנצחת בסיכום שני המשחקים
תוכרז כמנצחת בסידרה.
"    המנצחת בסיכום שני המשחקים היא הקבוצה אשר ניצחה בהפרש גבוה יותר
בסיכום שני המשחקים. היו ההפרשים זהים בסיכום שני המשחקים תשוחק
הארכה במשחק השני בין שתי הקבוצות עד להכרעה. הסתיים אחד
המשחקים בשיוויון לא תשוחק הארכה והמנצחת במשחק האחר תוכרז כמנצחת.
"    טקס הסיום וחלוקת צלחת האליפות והמדליות ייערך ביום חמישי 29/04/10,
לאחר תום המשחק באשדוד.                                בכבוד רב,
    

                                נפתלי גושן
                                רכז הליגות