עלייה לליגה ילדים א' לאומית צפון

09:58 24/09/2015


לכבוד 24 ספטמבר 2015


קבוצות ליגה ילדים א' צפון(92)
קבוצות ליגה ילדים א' עמקים(93)

א.ג.נ.,


הנדון:עלייה לליגה ילדים א' לאומית צפוןייתכן ותהיה אפשרות להעלות קבוצה מליגה ילדים א' מחוזית לליגה ילדים א' לאומית צפון.

במידה ואתם מעוניינים לעלות ליגה, נא תשובתכם בפקס או במייל תוך 5 ימים.

במידה ויהיו יותר תשובות ממספר קבוצות עדיפות תהיה לקבוצה המדורגת גבוה יותר
בעונה שעברה.

לתשומת לבכם כי בליגה ילדים א' לאומית לא ניתן לרשום חריגי גיל.
בברכה,

נפתלי גושן
רכז הליגות0/עידית/נפתלי/ליגות/ילדים/258/עלייה לליגה א' לאומית צפון/2015-16

לכבוד 24 ספטמבר 2015


קבוצות ליגה ילדים א' צפון(92)
קבוצות ליגה ילדים א' עמקים(93)

א.ג.נ.,


הנדון:עלייה לליגה ילדים א' לאומית צפוןייתכן ותהיה אפשרות להעלות קבוצה מליגה ילדים א' מחוזית לליגה ילדים א' לאומית צפון.

במידה ואתם מעוניינים לעלות ליגה, נא תשובתכם בפקס או במייל תוך 5 ימים.

במידה ויהיו יותר תשובות ממספר קבוצות עדיפות תהיה לקבוצה המדורגת גבוה יותר
בעונה שעברה.

לתשומת לבכם כי בליגה ילדים א' לאומית לא ניתן לרשום חריגי גיל.
בברכה,

נפתלי גושן
רכז הליגות0/עידית/נפתלי/ליגות/ילדים/258/עלייה לליגה א' לאומית צפון/2015-16

לכבוד 24 ספטמבר 2015


קבוצות ליגה ילדים א' צפון(92)
קבוצות ליגה ילדים א' עמקים(93)

א.ג.נ.,


הנדון:עלייה לליגה ילדים א' לאומית צפוןייתכן ותהיה אפשרות להעלות קבוצה מליגה ילדים א' מחוזית לליגה ילדים א' לאומית צפון.

במידה ואתם מעוניינים לעלות ליגה, נא תשובתכם בפקס או במייל תוך 5 ימים.

במידה ויהיו יותר תשובות ממספר קבוצות עדיפות תהיה לקבוצה המדורגת גבוה יותר
בעונה שעברה.

לתשומת לבכם כי בליגה ילדים א' לאומית לא ניתן לרשום חריגי גיל.
בברכה,

נפתלי גושן
רכז הליגות0/עידית/נפתלי/ליגות/ילדים/258/עלייה לליגה א' לאומית צפון/2015-16

לכבוד 24 ספטמבר 2015


קבוצות ליגה ילדים א' צפון(92)
קבוצות ליגה ילדים א' עמקים(93)

א.ג.נ.,


הנדון:עלייה לליגה ילדים א' לאומית צפוןייתכן ותהיה אפשרות להעלות קבוצה מליגה ילדים א' מחוזית לליגה ילדים א' לאומית צפון.

במידה ואתם מעוניינים לעלות ליגה, נא תשובתכם בפקס או במייל תוך 5 ימים.

במידה ויהיו יותר תשובות ממספר קבוצות עדיפות תהיה לקבוצה המדורגת גבוה יותר
בעונה שעברה.

לתשומת לבכם כי בליגה ילדים א' לאומית לא ניתן לרשום חריגי גיל.
בברכה,

נפתלי גושן
רכז הליגות0/עידית/נפתלי/ליגות/ילדים/258/עלייה לליגה א' לאומית צפון/2015-16