קבוצות ליגה קט סל בנות חיפה (סבוב שלישי וסבוב רביעי מספר 190)

09:19 29/02/2012


28 פברואר 2012

לכבוד
קבוצות ליגה קט סל בנות חיפהג.א.נ.,הנדון: סבוב שלישי וסבוב רביעי בליגה מס' 190


עקב פירוק מכבי עכו יערכו בליגה עוד 2 סיבובים ולא סבוב אחד כפי שנקבע תחילה (מחזורים 7-12) .
 תוכנית מעודכנת של הליגה מופיעה באתר האיגוד בפרק תוכניות משחקים..
בכבוד רב,


נפתלי גושן
רכז הליגות