גמר סל ליגה ילדים א'

22:13 13/05/2015


12 במאי 2015
לכבוד

________________
ג.א.נ.,

הנדון: גמר סל ליגה ילדים א'תשומת לבכם כי על פי תקנון הליגה לילדים א' בגמר סל בין קבוצות ילדים א'
לאומית וילדים א' מחוזית , כל קבוצה משחקת לפי התקנון של הליגה שלה ובהתאם לכרטיסי השחקן של הקבוצה ועל פי רשימת השחקנים באתר האינטרנט.

הווה אומר: לקבוצות ילדים א' מחוזית ניתן לשתף במשחקים את חריגי הגיל המשחקים כל העונה.

לקבוצות ילדים א' לאומית אסור לשתף שחקנים חריגי גיל.


בכבוד רב,

נפתלי גושן
רכז הליגות