אפשרות עלייה לילדים א' לאומית

13:24 05/10/2008
    
                        
                                 5 אוקטובר 2008

לכבוד

קבוצות ליגה ילדים א'ג.א.נ.,


הנדון: אפשרות עליה לליגה לאומית לילדים א'

קבוצת עירוני רמת-גן/נווה הגישה בקשה לא לשחק בליגה ילדים א' לאומית.

יש באפשרותכם לשחק בעונה זו בליגה ילדים א' לאומית ת"א במקום עירוני רמת-גן/נווה.

באם הינכם מעוניינים לעלות לליגה ילדים א' לאומית, נא הודיעונו על כך בפקס תוך 7 ימים.

במידה ויהיו מספר מועמדות לעלייה, תקבע הקבוצה העולה עפ"י דירוג הליגה בסיום העונה שעברה.

במידה ולא תמצא קבוצה מחליפה, הרי עפ"י התקנון תשחק קבוצת עירוני רמת-גן/נווה בליגה לילדים א' לאומית.
                                    בכבוד רב,

                                    נפתלי גושן
                                    רכז הליגות