תקופת ההעברות ורישום שחקנים -ליגת על גברים

16:38 16/11/2010

14 נובמבר 2010
לכבוד
קבוצות ליגת-על גברים

ג.א.נ.,
הנדון: תקופת ההעברות ורישום שחקנים: תזכורת

1. ע"פ החלטת מנהלת הליגה תקופת ההעברות לקבוצות ליגת-על גברים לשחקנים ישראליים וזרים תסתיים ביום חמישי 24/03/11 בשעה 16:00 אחה"צ.

2. למרות האמור בסעיף 1 שחקנים הרשומים בליגה לאומית גברים (גם שחקנים זרים וגם ישראלים) יוכלו לעבור לקבוצות בליגת-על רק עד ליום שלישי 15/02/11 בשעה 11:00 בבוקר.

3. בתקופת ההעברות תוכל כל קבוצה לקלוט בשורותיה שחקנים זרים וישראלים במסגרת 15 השחקנים המותרים לקבוצה לרשום בשורותיה.
במידה ובקבוצה רשומים כבר 15 שחקנים ניתן לבטל רישום שחקנים. במקרה זה יש להמציא לאיגוד אישור בכתב מהשחקן המבוטל והחזרת כרטיס השחקן שלו, שחקן ישראלי שכרטיסו בוטל יכול להירשם מחדש בקבוצתו עד לתאריך 24/03/11, אך במקרה כזה לא תוכל הקבוצה לבטלו פעם נוספת.

4. שחקן יכול לעבור פעם אחת בלבד בתקופת ההעברות.

5. בתקופת ההעברות תהא קבוצה רשאית גם לרשום בשורותיה שחקן חדש אשר לא רשום באותה עונה בכל קבוצה אחרת.

6. שחקן שיועבר או יירשם בתקופת ההעברות יהיה רשאי לשחק בקבוצתו החדשה במחזור הקרוב להעברתו ובלבד שטופס ההעברה/הרשמה יומצא לאיגוד עד שעה 11:00 בבוקר ביום המשחק, ולשחקן יש מקום פנוי ברשימת 15 השחקנים של הקבוצה.

7. בתקופת ההעברות ניתן להעביר מקבוצה לקבוצה גם שחקנים זרים. שחקן זר יכול לעבור פעם אחת בלבד בתקופת ההעברות.
בכבוד רב,

נפתלי גושן
רכז הליגות
העתק : מר שי שני - יו"ר האיגוד
מר יעקב בן שושן - מנכ"ל האיגוד
עו"ד יהושע קרמר - יועץ משפטי
מנהלת הליגה
הבקרה התקציבית
מחלקת רישום - איגוד הכדורסל
O:\עידית\נפתלי\ליגותבכי\ליגת-על\2010-11\גברים\כללי\509-תקופת העברות+רישום -תזכורת.doc