קבוצות ליגה נוער לאומית צפון-שרון(בית עליון-211)-קבוצות ליגה נוער לאומית מרכז-דרום(בית עליון-210)

07:00 26/01/2015


לכבוד 25 בינואר 2015


קבוצות ליגה נוער לאומית צפון-שרון(בית עליון-211)
קבוצות ליגה נוער לאומית מרכז-דרום(בית עליון-210)
א.ג.נ.,

הנדון: שלב ב' של העונה


א. בהמשך לתוכנית המשחקים שקיבלתם ואשר מופיעות גם באתר האיגוד
בסרגל תוכניות משחקים עליכם לתקן את מספר הליגה על גבי טופס המשחק
שברשותכם למספר החדש של הליגה שמופיע בכותרת מכתב זה .

ב. תוצאות וטבלאות של הליגות הנ"ל יפורסמו באתר האינטרנט של האיגוד
בקטגוריה של משחקי גמר סל.

בכבוד רב

נפתלי גושן
רכז הליגות