חילוף שחקנים זרים וביטול שחקנים ישראליים

09:41 06/01/2004

                    4 ינואר 2004
לכבוד

קבוצות ליגת-על גברים
קבוצות ליגת-על נשים
קבוצות ליגה לאומית גברים
קבוצות ליגה לאומית נשים


א.נ,


הנדון: חילוף שחקנים זרים וביטול שחקנים ישראליים

בזמן האחרון יש שוב קבוצות שמנסות לרשום שחקנים מבלי לבטל את השחקנים הקודמים המוחלפים.

להזכירכם : בעת רישום או העברת שחקן זר חדש, חובה קודם לכן ע"פ התקנון לבטל את רישום השחקן הזר הקודם. לביצוע הביטול יש להעביר מכתב ביטול מהקבוצה כולל החזרת כרטיס השחקן של הזר המוחלף.
בעת רישום או העברת שחקן ישראלי, באם לקבוצה יש כבר 13 שחקנים עליה לבטל שחקן ישראלי אחר. לביצוע הביטול יש להעביר מכתב ביטול מהשחקן המוחלף כולל החזרת כרטיס השחקן של המוחלף.

מצ"ב החלטת היועץ המשפטי של האיגוד מיום 30/11/03 המדברת בעד עצמה.

לא ניתן לרשום או להעביר שחקנים חדשים ללא החזרה פיזית של הכרטיס המבוטל למשרדי האיגוד.

                    בכבוד רב,

                                נפתלי גושן
                                רכז הליגות
    

העתק : מנהלת ליגת-העל
F:\עדית\נפתלי\ליגותבכי\2003-04\13.DOC