כדור משחק בליגה לילדות

13:24 04/10/2010
04 אוקטובר 2010
  
לכבוד
קבוצות ליגה ילדות
 
ג.א.נ.,  
 
      
                                  הנדון:  כדור משחק
 
 
תשומת ליבכם כי בליגה לילדות משחקים אך ורק בכדור משחק מס' 5 מתוצרת "נייק" בלבד.
 
 
בכבוד רב,
 
 
נפתלי גושן
רכז הליגות