כרוז ושימוש בכלי נגינה

15:58 04/11/2002


4 נובמבר 2002
לכבוד :

קבוצות ליגת-על גברים
קבוצות ליגת-על נשים
קבוצות ליגה לאומית גברים


ג.א.נ.,


הנדון : כרוז ושימוש בכלי נגינה במשחקים

ע"פ המלצת היועץ המשפטי של האיגוד, עו"ד יהושע קרמר, אנו מעבירים אליכם שוב (בהמשך לאמור בעמ' 22 בספר המשחקים) את התקנון בנושא כרוז במשחק ושימוש בכלי נגינה במהלך המשחק.

נבקשכם לדאוג להקפיד על הנהלים הבאים :

כרוז במשחק - תפקידו של הכרוז במשחקי הליגה, גמר-סל וגביע המדינה הוא למסור לקהל מסרים אובייקטיביים בלבד לגבי מהלך המשחק. אסור לכרוז לעשות שימוש ברמקול שלא לצורך מתן מסרים אובייקטיביים, אסור לכרוז לעודד את הקבוצה או להלהיב את הצופים (גם לא בהפסקות או בפסקי זמן).

שימוש בכלי נגינה במהלך המשחק - חל איסור על שימוש בכלי נגינה, צופרים למיניהם ו/או השמעת מוסיקה בכל דרך שהיא ביציע שמאחורי ספסלי הקבוצות, לידם ושולחן המזכירות. השמעת ו/או ניגון מוסיקה באמצעות מערכת הכריזה האלקטרונית המרכזית, מותרת רק כשהכדור אינו במשחק ומד הזמן אינו פועל. ביציע שמול שולחן המזכירות אין הגבלה לגבי שימוש בכלי נגינה.        
                                בכבוד רב,
    
                        נפתלי גושן
                        רכז הליגות


העתק : עו"ד יהושע קרמר - היועץ המשפטי
מר ראובן וירובניק - יו"ר איגוד השופטים
     מר אבי סגל - מזכיר איגוד השופטים
     מר ישראל שריד - יו"ר ועדת נשים
מר חנן שפגט - מנהלת הליגה
מר גדעון פרייטג - מנהלת הליגה
צוות המשקיפים


F:\עידית\נפתלי\מכתבים02\1188.DOC