תיקון תכנית ליגה ילדים א' דרום-92

12:08 24/11/2004
                            
                                23 נובמבר 2004

לכבוד         
קבוצות ליגה ילדים א' דרום


א.נ.,


הנדון : תיקון תוכנית ליגה ילדים א' דרום: 92

בעקבות פירוק מכבי אשדוד נותרו בליגה רק 8 קבוצות. הליגה תוכננה לשלושה סיבובים, מאחר ומועצת ההימורים ומינהל הספורט במשרד
החינוך נותנים הקצבות רק אם הקבוצות משחקות בליגה לפחות 18
משחקים.

לפיכך, תוכנית הבית העליון המתפרסמת בספר המשחקים בעמ' 349 נשארת בעינה, אך משחקי הבית התחתון ייערכו בשיטת ליגה בת 2 סיבובים (ולא סבוב אחד) בתאריכים: 21/04/05, 14/04/05, 07/04/05, 31/03/05,
02/05/05, 09/05/05 כשהקבוצה המשחקת נגד מקום 9 בתוכנית תהיה
חופשית.


                                בכבוד רב,

                                נפתלי גושן
                                רכז הליגות