ביטולים עקב גשם

13:33 10/03/2011

10/03/11
איגוד הכדורסל מודיע בזאת כי כל המשחקים במגרשים הפתוחים ביום חמישי ,

ה-10/3/11 מבוטלים עקב מזג האוויר.

המשחקים באולמות מתקיימים כרגיל.


בכבוד רב,

מזכירות
איגוד הכדורסל