תכנית חדשה לליגה ילדות מרכז

09:05 24/11/2009
                    


                                22 נובמבר 2009

לכבוד                     
קבוצות ליגה ילדות - מרכז


א.נ.,


הנדון : תכנית חדשה לליגה ילדות מרכז, 171

בעקבות פירוק קבוצות נותרו בליגה רק 5 קבוצות.
הליגה תוכננה ל-4 סיבובים אך מאחר ומועצת ההימורים ומינהל הספורט במשרד החינוך נותנים הקצבות רק אם הקבוצות משחקות בליגה לפחות 18 משחקים, הרי ע"פ פרק 28 א' בתקנון משחקי האליפות תשונה תכנית הליגה והליגה תתנהל ב-5 סיבובים, הסיבוב החמישי ייערך במסגרת בית עליון (של 3 קבוצות) ובית תחתון (של 2 קבוצות) כל הקבוצות גוררות עימן את כל התוצאות והנקודות מסיבובים א' - ד' לסיבוב החמישי.
סיבובים א', ב' ו-ג' ייערכו כמתוכנן ויהיו שינויים סיבוב ד':

סיבובים ד'
•    מחזור מס' 16 ייערך כמתוכנן עפ"י התכנית.
•    משחקי מחזור 20 יוקדמו וייערכו ביום רביעי 27/01/10 באותם המגרשים ובאותן השעות.
•    משחקי מחזור 19 יוקדמו וייערכו ביום רביעי 20/01/10 באותם המגרשים ובאותן השעות.
•    משחקי מחזור 18 יוקדמו וייערכו ביום רביעי 13/01/10 באותם המגרשים ובאותן השעות.
•    משחקי מחזור 17 יוקדמו וייערכו ביום רביעי 06/01/10 באותם המגרשים ובאותן השעות.

סיבוב ה'
בית עליון (מקומות 1-3)

מחזור 21: יום רביעי 14/04/10
מקום 2 - מקום 3
מקום 1 - חופשית

                                        ...2-    2 -


מחזור 22: יום רביעי 21/04/10
מקום 3 - מקום 1
מקום 2 - חופשית


מחזור 23: יום רביעי 28/04/10
מקום 1 - מקום 2
מקום 3 - חופשית

בית תחתון (מקומות 4-5)

מחזור 21: יום רביעי 14/04/10
מקום 5 - מקום 4

מחזור 22: יום רביעי 21/04/10
מקום 4 - מקום 5                                    בכבוד רב,


                                    נפתלי גושן
                                    רכז הליגות